PL EN


2012 | 898 | 65-74
Article title

Szacowanie rentowności instrumentów bazowych na przykładzie lokaty inwestycyjnej

Authors
Title variants
EN
Estimating the Evolution of the Underlying Investment in Deposits ‒ the Example of the Investment Deposit
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Structured products are among the fastest growing investment instruments on the Polish market. Although bank deposits are still the most popular form of savings in our country, there has been growing interest in structured instruments since 2007. The article attempts to estimate returns on investment in structured products on the Polish financial market. The subject of the study is structured investment, where the primary index is the fixed EUR/PLN rate announced by the NBP (the National Bank of Poland). In this study we use Daubechies wavelets with the a trous algorithm and artificial neural networks integrated into one algorithm.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland, monika.dyduch@ue.katowice.pl
References
  • Bank Millenium S.A. [2011], http://www.bankmillennium.pl.
  • Dyduch M. [2010a], Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym, Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2010, Sympozja i Konferencje KKMU nr 5, Fundacja Studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków.
  • Dyduch M. [2010b], Sytuacja i rola produktów strukturyzowanych w Polsce [w:] Ekonomia, finanse, współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
  • Dyduch M. [2010c], Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’10, red. T. Trzaskalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Dyduch M. [2011a], Analiza porównawcza produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001–2010, Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych, Sympozja i konferencje KKMU nr 6, Fundacja Studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków.
  • Dyduch M. [2011b], Badanie atrakcyjności produktów strukturyzowanych o subskrypcjach zakończonych w 2009 i 2010 roku, Zeszyt Naukowy Ryzyko i Prognozy 24, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice.
  • Dyduch M. [2011c], Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Krzywda M. [2010], Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice.
  • Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych [2009], red. W. Szkutnik, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 57, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f1295d2-d7bc-40b2-a7ea-8f3e3b9fa94c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.