Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(2) | 81-96

Article title

Szanse powodzenia w 2yciu wartości i interesy w społecznej świadomości mieszkańców województwa lubuskiego

Content

Title variants

EN
CHANCES FOR ACHIEVING SUCCESS IN LIFE – VALUES AND INTERESTS IN SOCIAL AWARENESS OF THE LUBUSKIE PROVINCE INHABITANTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorki artykułu poświęcają swoje zainteresowanie problematyce związanej z poszukiwaniem społecznych definicji sukcesu i czynników mu sprzyjających. Zakładając, że różnice w pojmowaniu sukcesu i powodzenia w życiu stanowią odzwierciedlenie istnienia rozmaitych systemów wartości, poszukują dominującego sposobu rozumienia tego terminu jako odzwierciedlenia dominujących wartości cenionych przez badaną zbiorowość. Z tego powodu poddają analizie wartości i interesy akceptowane i uznawane za ważne przez mieszkańców województwa lubuskiego i podejmują próbę stworzenia listy celów życiowych istotnych dla osiągnięcia powodzenia w życiu oraz strategii jemu sprzyjających. Podstawą empiryczną artykułu są rezultaty dwóch edycji Lubuskiego Sondażu Społecznego (LSS) przeprowadzonych na przełomie 2005 i 2006 roku (pierwsza edycja) oraz w roku 2009 (druga edycja) przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
EN
The article addresses the problem of seeking a social defi nition of success and its contributory factors. Working on the assumption that the differences in comprehending the notion of success and well-being reflect the existence of various systems of values, it was attempted to search for the dominant way of understanding the term as a refl ection of the dominating values cherished by a given community. To this end, the values and interests accepted and considered essential by the inhabitants of the Lubuskie Province were analyzed. It was attempted to list life goals crucial to success and to name the contributory strategies. The empirical basis of the article has been provided by the results of two editions of the Lubuskie Province Social Survey conducted at the turn of 2005 and 2006 (fi rst edition) and in 2009 (second edition) by employees of the Institute of Sociology at the University of Zielona Góra.

Year

Issue

Pages

81-96

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Czapiński J. 1996, Uziemienie polskiej duszy, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Marody, E. Gucwa-Leśny, Instytut Spraw Społecznych UW, Warszawa.
 • Domański H. 1996, Na progu konwergencji, Instytut Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Domański H. 2000, Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M. 2007, Nowa klasyfi kacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Instytut Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Drozdowski R. 2002, Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Frąckowiak-Sochańska M. 2009, Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Województwo lubuskie 2003, WUS, Zielona Góra.
 • Grzeszczyk E. 2003, Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Janicka K., Słomczyński M.K. 2007, Co ludzie myślą o szansie powodzenia w życiu. Zróżnicowanie opinii, w: Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, red. K.M. Słomczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kariera i sukces. Analizy socjologiczne 2007, red. K.M. Słomczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M. 2003, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar/Collegium Civitas Press, Warszawa.
 • Markowski G. 2000, Jak odnieść sukces i pozostać uczciwym, w: Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Parsons T. 1969, Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Parsons T. 1972, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Sińczuch M. 2000, Kariery zawodowe czterdziestolatków, w: Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Społeczeństwo polskie czasu kryzysu 1984, red. S. Nowak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Suchocka R. 2007, Rozwarstwienie a jedność polskiej inteligencji, w: Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Ziółkowski M. 2000, Interesy i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8f19b6d7-9d7c-4a23-b841-ca91acbfb258
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.