PL EN


2012 | 3 | 11-31
Article title

Design tożsamości a przystosowanie osobowości zawodowej do płynnej rzeczywistości rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Identity design vs. the adjustment of professional profiles to the dynamic reality of labour markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia podstawowe paradoksy, jakie niosą ze sobą trendy zmian na rynkach pracy, a także zarys koncepcji działań, dzięki którym można będzie łagodzić negatywne skutki zachodzących procesów wypierania ludzi z rynku pracy, przy jednoczesnym wzroście potrzeby zachowania, a nawet wydłużania aktywności zawodowej starzejących się społeczeństw. Podstawową tezą stanowiącą oś przeprowadzanych rozważań jest uznanie, że w płynnej rzeczywistości rynku pracy ludzie muszą wykazywać się, szczególnie w wieku przedemerytalnym, dużą mobilnością psychiczną i zawodową, czyli przedsiębiorczością. Zmieniające się realia życia zawodowego narzucają jednostkom konieczność przystosowywania swojej osobowości zawodowej do zmieniającej się rzeczywistości. Niezbędne jest jednak wsparcie zewnętrzne tych procesów. Dlatego w artykule tym omówiono również rolę szkolnictwa zawodowego i doradztwa kariery w promocji zatrudnienia w rekonwersji zawodowej, a w szczególności w przystosowaniu się mentalnym ludzi do zajęć w zawodach recesywnych.
EN
The article describes popular paradoxes that come together with changes taking place on labour markets, it also presents the outline for operational concepts that can tone down the negative effects of pushing people out of labour markets and enhance the need among ageing societies for preserving or even extending their professional life. The basie thesis, being the axis for the conducted considerations, is that being a part of the dynamie reality of labour markets, people have to be venturesome, i.e. physically and professionally active – especially when at pre-retirement age. The constantly changing professional reality forces people to adjust their professional profiles to it. However, it is necessary to provide external support for these processes. Thus, the present article describes the role of vocational education and career guidance for employment and professional reconversion – especially in terms of mental preparation among people with dying professions.
Year
Issue
3
Pages
11-31
Physical description
Contributors
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f1ed588-9f1f-4abe-ba29-6e4a8ac651e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.