PL EN


2012 | 5 | 1(14) | 29-50
Article title

Zadania kryminologii w świetle współczesnych zagrożeń społecznych

Title variants
The tasks of criminology in the light of modren social threats
Languages of publication
Abstracts
Artykuł opisuje podstawowe zadania kryminologii w świetle współczesnych zagrożeń społecznych, takich jak: samobójstwo, uzależnienie od alkoholu i narkotyków, mediów, a także sekty. Ponadto artykuł omawia społeczne niedostosowanie młodych ludzi w kontekście poważnego zagrożenia społecznego Kwestia zagrożeń społecznych dyskutowana jest z uwzględnieniem ich powodów, przejawów i konsekwencji. Artykuł omawia problem zapobiegania wspomnianym wyżej zagrożeniom społecznym, prezentuje współczesne zagrożenia społeczne jako przedmiot kryminologii obok zachowań przestępczych i analizy przestępczości. Studium podkreśla znaczenie badań kryminologicznych w walce z zagrożeniami społecznymi.
Keywords
Contributors
 • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
References
 • Bieńkowska E., Wiktymologia. Zarys wykładu. Warszawa 2000
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk 1999
 • Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D., Media. Lublin 2005,
 • Czabański A., Pakty samobójcze wśród młodzieży (w:) H. Machel, K. Wszeborowski (red.) Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Gdańsk 1999
 • Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2007
 • Hołyst B., Suicydologia. Warszawa 2002
 • Jarosz M., Samobójstwa. Warszawa 2007
 • Jasiński J., Kryminologia czy kryminologie? Refleksje nad warunkami i sposobami uprawiania kryminologii, Kościół i Prawo, t. 7. Lublin 1990
 • Kuć M., Kryminologia. Warszawa 2010
 • Kuć M., Kryminologia. Warszawa 2010
 • Lempa A., Zapobieganie uzależnieniu od mediów (w:) red. I. Niewiadomska,M. Kalinowski, Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin 2010
 • Linowski K., Wysocki I., Oddziaływanie psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych. Ostrowiec Świętokrzyski 2006
 • Paleczny T., Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju. Kraków 1998
 • Podgórecki A., Patologia życia społecznego. Warszawa 1969
 • Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1997
 • Sikorski D., Bukalski S., Sekty. Lublin 2004
 • Tyszkiewicz L., Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej. Katowice 1997
 • Tyszkiewicz L., Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii. Katowice 1991
 • Ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, tekst. jedn. Dz.U. Z 2002 r., Nr 11, poz. 109 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn zm)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f21e626-f0d9-499a-b150-6708deb897ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.