PL EN


2006 | 2 | 204-212
Article title

Pokusa etatyzmu. Ile polityki w gospodarce - wymiar etyczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article tries to answer to the questions about how politics and politicians influenced Polish economy in the last sixteen years, and in what direction the changes at the border between politics and economy are going on. Ethical results of various attitudes toward this problem were critically compared, emphasizing views of advocates of liberalism and statism.
Keywords
PL
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska
 • Dziennik Polski, Polska
References
 • Baigorri A., From Predator state to sustainable region, University of Estremadura in Badajoz, Badajoz 1999.
 • Belka M., Hausner J., Jasiński L.J., Marody M., Zirk-Sadowski M., Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Fundacja F. Eberta, Warszawa 1996.
 • Informacja o sytuacji w wybranych spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. Raport otwarcia, Warszawa, 7.05.2002 r.
 • Król M., Decentralizacja po polsku, .Tygodnik Powszechny., 10.08.2003 r.
 • Przebieg procesów przekształceń własnościowych. Raport Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 • Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2003, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
 • Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane z 9.07.2003 r. (DzU Nr 180, poz. 1758).
 • Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 14.02.2003 r. (DzU Nr 49, poz. 408).
 • Uścińska H., Polityka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 • Wykonanie przez Agencję Prywatyzacji zadań zleconych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie prywatyzacji spółek i przedsiębiorstw państwowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2003.
 • Wystąpienie premiera Marka Belki w Sejmie w związku z pierwszym czytaniem rządowych projektów nowelizacji: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach administracji samorządowej oraz ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji i funduszy państwowych, Warszawa, 3.11.2004 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f21e79f-2b6d-496e-b82e-f8d9288d2229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.