PL EN


2020 | 110 Poza człowiekiem | 138-155
Article title

Ustawienia „No animals were used in the making of this film?” Postzwierzęta i zew antropomorfizmu w epoce CGI

Title variants
EN
No Animals Were Used in the Making of This Film? Post-animals and the Call of Anthropomorphism in the Era of CGI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o wpływie rewolucji cyfrowej na reprezentacje zwierząt w filmach fabularnych. Autor analizuje zwierzęta generowane komputerowo w kontekście rozwoju CGI oraz skutków bezszwowego łączenia fotorealistycznej animacji z materiałem live action. Wpisuje zjawisko rozwijające się od lat 90. w kontekst studiów nad efektami wizualnymi i animal studies. Szczególną uwagę zwraca na kwestię postępującej antropomorfizacji cyfrowych zwierząt w obrębie kina live action ostatniej dekady. Autor wyróżnia trzy podstawowe strategie kreowania percepcyjnie realistycznych zwierząt w zależności od stopnia ich wewnętrznego uczłowieczenia oraz zewnętrznej antropomorfizacji i kreskówkowości. Analizując m.in. Króla Lwa (reż. J. Favreau, 2019), autor zauważa nowy trend, charakterystyczny dla hybrydycznego kina (stopu fotorealistycznej animacji i materiału live action) – reprezentacje głęboko antropomorfizowanej fauny zachowującej hiperrealistyczną fizjonomię.
EN
The article explores the impact of the digital revolution on animal representation in feature films. The author analyses computer-generated animals in the context of the progress of CGI and the effects of seamlessly compositing photorealistic animation with live action material. The author studies the phenomenon that has been developing since the 1990s in the context of visual effects studies and animal studies. He emphasizes the issue of progressive anthropomorphising of digital animals in the live action cinema of the last decade. The author differentiates three basic strategies for creating perceptually realistic animals, depending on the degree of their internal personification and external anthropomorphism or cartoonishness. Analysing The Lion King (dir. J. Favreau, 2019) the author notes a new trend, characteristic of hybrid cinema (a mélange of photorealistic animation and live action material): representations of deeply anthropomorphized fauna maintaining hyper-realistic physiognomy.
Year
Pages
138-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Berger, J. (1999). Po cóż patrzeć na zwierzęta (tłum. S. Sikora). W: J. Berger, O patrzeniu (ss. 5-39). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Bekoff, M. (red.) (2010). Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO.
 • DeMello, M. (2012). Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies. New York: Columbia University Press.
 • Dłużewicz, A. (2014). Etyka utylitarystyczna Petera Singera – szanse i możliwości przekształcenia praw zwierząt. Ethics in Progress, 5 (1), ss. 124-136.
 • Fudge, E. (2002). Animal. London: Reaktion Books.
 • Gregersdotter K., Hållén N., Höglund, J. (2015). A History of Animal Horror Cinema. W: K. Gregersdotter, N. Hållén, J. Höglund, (red.), Animal Horror Cinema: Genre, History and Criticism (ss. 19-36). Houndsmills: Palgrave Macmillan.
 • Jerolmack, C. (2013). The Global Pigeon. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kalbarczyk, K. (2017). W cyfrowym zwierciadle: CGI i postludzkie widma. Ekrany, 6 (40), ss. 30-37.
 • Kalof, L. (2007). Looking at Animals in Human History. London: Reaktion Books.
 • Keane, S. (2007). Cine Tech: Film, Convergence and New Media. New York: Palgrave Macmillan.
 • Lippit, A. M. (2000). Electric Animal: Toward a Rhetoric of Wildlife. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Malamud, R. (1998). Reading Zoos: Representations of Animals and Captivity. New York: New York University Press.
 • Manovich, L. (1998). What Is Digital Cinema?. W: N. Mirzoeff (red.), The Visual Culture Reader (ss. 405-416). London: Routledge.
 • McLean, A. L. (2014). Afterword: Dogs at the Digital Divide. W: A. L. McLean (red.), Cinematic Canines. Dogs and Their Work in the Fiction Film (ss. 235-250). New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Prince, S. (1996). True Lies: Perceptual Realism, Digital Images and Film Theory. Film Quarterly, 49 (3), ss. 27-37.
 • Prince, S. (2012). Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of Reality. New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Singer, P. (2007). Etyka praktyczna (tłum. A. Sagan). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Sobchack, V. (2000). Introduction. W: V. Sobchack (red.), Meta-Morphing: Visual Transformation and the Culture of Quick-Change (ss. xi-xxiii). Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
 • Stańczyk, M. (2019). Bestiariusz: historie przemocy. Ekrany, 2 (48), ss. 18-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f33be3a-f9d3-4539-a9c1-a87d5d4aa63f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.