PL EN


2020 | 1(57) | 7-20
Article title

O perspektywach polskiej gospodarki w kolejnej kadencji rządów prawicy - głos słuchaczy Programu Executive MBA

Content
Title variants
EN
On the prospects of the Polish economy in the period of the second cadence of right-wing governments - some opinions of the participants of Executive MBA program
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł jest już czwartą edycją raportu o stanie gospodarki, polegającego na zaprezentowaniu poglądów młodej generacji kadry menedżerskiej na temat aktualnego stanu polskiej gospodarki oraz jej perspektyw w drugiej kadencji rządów prawicy. Konwencja tego artykułu (tak jak poprzednich w tym cyklu) polega na demonstracji poglądów i wypowiedzi słuchaczy menedżerskich studiów Executive Master of Business Administration, wyrażonych w postaci esejów z zakresu współczesnych problemów makroekonomicznych. Cały tekst stanowi raport ustrukturyzowany wokół kluczowych kwestii uznanych przez cytowanych autorów za główne stymulatory i destymulatory wzrostu gospodarczego w Polsce. Są to: narastająca presja inflacji; prawdopodobieństwo stagflacji; złe nastroje w gospodarce realnej; zagrożenia dla rynku pracy, odwrót trendu wzrostu konsumpcji; wpływy osłabionego popytu zagranicznego, narastająca fiskalizacja gospodarki i osłabienie wolności gospodarczej.
EN
The presented article is the fourth edition of the report on the state of the economy, presenting the views of the young generation of managerial staff on the current state of the Polish economy and its prospects in the second cadence of right-wing government. The convention of this article (just like the previous ones in this series) is to demonstrate the views and statements of students of Executive Master of Business Administration managerial studies, expressed in the form of essays on contemporary macroeconomic problems. The entire text is a report structured around key issues recognized by the cited authors as the main stimulators and destimulators of economic growth in Poland. These are: increasing pressure of inflation; probability of stagflation; bad moods in the real economy; threats to the labour market, reverse trend of consumption growth; influences of weakened foreign demand, growing fiscalisation of the economy and weakening of economic freedom.
Year
Issue
Pages
7-20
Physical description
References
 • Berg A. G., Ostry J. D., Zrównoważenie i wydajność. Czy istnieje kompromis między nimi, czy idą w parze? 2011.
 • Dagdeviren H., van der Hoeven R., Weeks J., Redystrybuja i wzrost w celu zmniejszenia ubóstwa, “Working Paper”, 2001, nr 118.
 • https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/brexit-przyjety-co-czeka-nas-po-31-stycznia
 • Mączyńska E., Polska transformacja a kapitalizm inkluzywny. „Mazowsze Studia Regionalne”, 2014, nr 15.
 • Mączyńska E., Gospodarka inkluzywna – wymiar samorządowy. Referat na XII Ogólnopolską Konferencję dla Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Bezpieczne finansowanie rozwoju” zorganizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego 22-23.06.2016.
 • Mniej wolności gospodarczej, https://www.pb.pl/mniej-wolnosci-gospodarczej-951721.
 • Poważne ryzyko recesji niemieckiej gospodarki. Konsekwencje dla Polski, https://www.fxmag.pl/artykul/powazne-ryzyko-recesji-niemieckiej-gospodarki-konsekwencje-dla-polski
 • Recesyjna katastrofa w polskim przemyśle. https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pmi-polska-pol
 • Spotdata (https://spotdata.pl/blog/2020/01/30/klops-z-pkb/
 • Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw. 4/19.
 • https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pmi-polska-pol
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f345e22-2a18-4d09-8a3c-6ecceac5172a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.