PL EN


2012 | 27 | 136-147
Article title

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
The Use of EU Funds to Finance the Tasks of Local Government Units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundusze z UE są dla jednostek samorządowych dodatkowym źródłem finansowania zadań, zwłaszcza inwestycyjnych. Udział środków unijnych w dochodach gmin jest miarą aktywności władz w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Udział środków unijnych w dochodach gmin w latach 2006–2009 nieznacznie wzrastał. Większość środków z UE gminy przeznaczyły na realizację projektów infrastrukturalnych.
EN
Funds from the EU are for units of local government assistance in performing the tasks, particularly investments. The share of EU funds in the income of municipalities is a measure of activity of the authorities in obtaining external funding. The share of EU funds in the income of municipalities in the period 2006–2009 increased slightly. Most community has allocated EU acquired funds for project implementation.
Year
Volume
27
Pages
136-147
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, http://www.ewaluacja. gov.pl/Wyniki/Documents/1_111.pdf (stan na dzień 20.02.2012 ).
 • Czempas J., 2009, Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004–2007) [w:] Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Famulska T. (red.), 2009, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Filip P., 2005,Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyd. AE Kraków, Kraków.
 • Grzebyk M., 2009, Działalność inwestycyjna miasta Rzeszów w latach 2004–2006 [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław.
 • Heller J., 2003, Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Kołodziejczyk D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Misterek W., 2008, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006, 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego: Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych, Grupa Gumułka, Katowice 2009, http://www.ewaluacja.gov.pl/ Wyniki/Documents/rrit_062.pdf (stan na dzień 20.02.2012).
 • www.gazetaprawna.pl (stan na dzień 10.11.2011).
 • www.stat.gov.pl/bdl (stan na dzień 10.11.2011).
 • www.funduszeeuropejskie. gov.pl (stan na dzień 10.11.2011).
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl (stan na dzień 10.11.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f3adfb0-1861-4c5e-8fc3-32478316c673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.