PL EN


2011 | 1(7) | 15-28
Article title

Czesława Miłosza rodzinna Europa pomiędzy Szetejniami a zatoką San Francisco

Authors
Content
Title variants
EN
Czesław Miłosz’s “Native Realm” between Šeteniai and San Francisco Bay
Languages of publication
Abstracts
EN
The article takes up the essential motif of European identity and memory, in Czesław Miłosz’s creativity and biography. The author aims to reconstruct Miłosz’s ideas of his own sense of belonging to Central and Eastern part of the old continent, of ‘the other Europe’, that in the writer’s memory served as an important reference point, even in the periods of depression or feeling of loss of identity caused by long emigration. Having analysed the convictions expressed by Miłosz in Native Realm, the author of the article aims to present the specific way of viewing the Nobel Laureate’s concept of Polish identity as well as Euro-pean identity.
Contributors
References
 • Antonelli R., 2000, I magazzini della memoria. Luoghi e tempi dell’Europa (Magazyny Pamięci. Miejsca i czasy Europy), Florencja.
 • Bauman Z., 2003, Intervista sull’identità, Rzym.
 • Bielawska D., 2004, Jak został wyciosany „Kamień z Katedry” Zbigniewa Herberta, „Twórczość”, nr 2/3.
 • Błoński J., 1995a, Europa Miłosza, „NaGłos”, nr 20.
 • Błoński J., 1995b, Uparte trwanie baroku, „Znak”, nr 482.
 • Bodin P.A., 1997, Miłosz i Rosja. Z perspektywy szwedzkiej, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Brodski J., 1985, Dlaczego Kundera myli się co do Dostojewskiego, „Zeszyty Literackie”, nr 11.
 • Brodski J., 1996, Poezje wybrane, Kraków.
 • Brodskij I., 1988, „Un volto non comune”. Discorso per il Premio Nobel [„Niezwykła twarz”.
 • Przemowa z okazji odebrania Nagrody Nobla], w: Brodskij J., Profilo di Clio, Mediolan.
 • Deleuze G., 1988, Le pli. Leibniz et le Baroque, Paryż.
 • Fiut A., 1988, Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy z Aleksandrem Fiutem, Kraków.
 • Giovanni Paolo II (Jan Paweł II), 2005, Memoria e identità. Conversazioni a cavallo dei millenni [Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci], Mediolan.
 • Gombrowicz W., 1971, Dziennik 1959–1961, Paryż.
 • Grudzińska-Gross I., 2007, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, Kraków.
 • Hul L., 1995, Dwa kręgi europejskiej tożsamości. Rodzinna Europa Czesława Miłosza i Europa w rodzinie Marii Czapskiej, w: Staniszewski A., red., Studia i szkice o twórczości Czesława Miłosza, Olsztyn.
 • Jan Paweł II, 1980, Allocutio Lutetiae Parisiorum ad Christianos fratres a Sede Apostolica seiunctos habita, 31 maggio 1980: AAS 72 [1980] 704.
 • Jarzębski J., 1996, Le particulier et l’universel dans la littérature polonaise de l’emigration, w: Delaperrière M., red., Littérature et émigration. Europe centrale et orientale, Paryż.
 • Jarzębski J., 1998, Partykularyzm i uniwersalizm w literaturze polskiej emigracji, w: Jarzębski J., Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków.
 • Kristeva J., 1988, Etrangers à nous¬ mêmes, Paryż.
 • Kundera M., 1984, The Tragedy of Central Europe, “New York Review of Books”, 26.04.
 • Loseff L., 1995, La Venezia di Iosif Brodskij: realtà d’oltrespecchio [Wenecja Josifa Brodskiego: rzeczywistość zza lustra], w: Strada V., red., I Russi e l’Italia [Rosjanie i Włochy], Mediolan.
 • Marinelli L., 2008, Fra Oriente europeo e Occidente slavo. Russia e Polonia, Roma.
 • Miłobędzki A., 1980, Architektura polska XVII wieku, t. 1, Warszawa.
 • Miłosz C., 1983a, La Combe, w: Vincenz S., Po stronie dialogu, t. 1, Warszawa.
 • Miłosz C., 1983b, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Paryż.
 • Miłosz C., 1985, Odczyt z okazji otrzymania Nagrody Nobla (8 grudnia 1980), w: Miłosz C., Zaczynając od moich ulic, Kraków.
 • Miłosz C., 1986, O naszej Europie, „Kultura”, nr 4.
 • Miłosz C., 1990, Rodzinna Europa, Warszawa.
 • Miłosz C., 1992, De la Baltique au Pacifique, Paryż.
 • Miłosz C., 1999, Piesek przydrożny, Kraków.
 • Miłosz C., 2001, Szukanie ojczyzny, Kraków.
 • Miłosz C., 2010, Rosja. Widzenia trans¬ oceaniczne, Warszawa.
 • Miłosz C., Venclova T., 1979, Dialog o Wilnie, „Kultura”, nr 1/2.
 • Modzelewski K, 2004, Barbarzyńska Europa, Warszawa.
 • Niero A., 2004, „…questo paesaggio, capace di fare a meno di me”. Brodskij fra Pietroburgo (nascita) e Venezia (doppia sparizione) [„…ten krajobraz, zdolny obyć się beze mnie”. Brodski między Petersburgiem (narodziny) i Wenecją (podwójne zniknięcie)], „Insula”, nr 18.
 • „Partisan Review”, 1992, nr 4.
 • Pelc J., 2004, Barok – epoka przeciwieństw, II edycja, Kraków.
 • Samsonowicz H., 1993, Rola pogranicza cywilizacji europejskiej w kształtowaniu świadomości narodowej, w: Dąbek¬ Wiregowa T., Makowiecki A.Z., red., Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, Warszawa.
 • Toruńczyk B., 1987, O królach i duchach z opowieści wschodnioeuropejskich, „Zeszyty Literackie”, nr 20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f507109-22cf-41dc-9ba2-33bb46d0cec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.