PL EN


2017 | 463 | 382-392
Article title

Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami, na przykładzie działalności IPMA Polska

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje praktyczne odniesienie do działalności instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu relacji nauki i biznesu na przykładzie stowarzyszenia IPMA. Podmioty te ułatwiają budowę więzi pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, zwiększając efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Są specyficznym partnerem zarówno dla przedsiębiorców, jak i uczelni. Inicjują nową jakość myślenia i zarządzania rozwojem społeczno- gospodarczym. Autor opisuje poszczególne inicjatywy podejmowane w obszarze dydaktycznym, naukowym i biznesowym, inicjowane przez IPMA Polska, wskazując na ich aktywne oddziaływanie ukierunkowane na budowę trwałych więzi pomiędzy nauką a biznesem.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f6f1af0-b026-4fe0-b1c0-49c7dccfba7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.