PL EN


2014 | 61 | 2 | 131-145
Article title

Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji - wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN

Content
Title variants
EN
Econometric Analysis of Probability of Informed Trading - The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie stanowi próbę syntetycznego przybliżenia fluktuacji intencji i oczekiwań inwestorów dokonujących transakcji wynikających z napływu nowej informacji na rynek (ang. informed trading). Na podstawie zmienności wolumenu i cen akcji KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oszacowano miarę prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu nowych informacji - VPIN (volume-synchronized probability of informed trading). Otrzymane wyniki badania mogą stanowić podstawę do analityczno-empirycznej weryfikacji, jak pojawiająca się na rynku informacja wpływa na zachowania inwestorów.
EN
This article is as an attempt to introduce fluctuation of expectations of investors who make transactions resulting from the influx of new information on the market (informed trading). The Volume-synchronized probability of informed trading was estimated on the basis of price variation of KGHM Polska Miedź S.A. shares listed on the Warsaw Stock Market. The results of this analysis might serve as an analytical and empirical basis for further verification on how new information affects investors’ behavior.
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
131-145
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Acharya V. V., Pedersen L. H., (2005), Asset Pricing with Liquidity Risk, Journal of Financial Economics, 77 (2), 375–410.
 • Bień-Barkowska K., (2010), Przepływ zleceń a kurs walutowy – badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego, Bank i Kredyt, 41 (5), 6-39.
 • Bień-Barkowska K., (2013), Informed and Uninformed Trading in the EUR/PLN Spot Market, Applied Financial Economics, 23 (7), 619-628.
 • Bień-Barkowska K., (2012), Model sekwencyjnego zawierania transakcji – zastosowanie do analizy procesu transakcyjnego na kasowym rynku złotego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/3, 42-51.
 • Doman M., (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 108.
 • Easley D., Hvidkjaer S., O’Hara M., (2002), Is Information Risk a Determinant of Asset Returns?, Journal of Finance, 5, 2185-2221.
 • Easley D., Lopez de Prado M. M., O’Hara M., (2012a), Bulk Classification of Trading Activity, Johnson School Research Paper Series, March, 2012, 1-40.
 • Easley D., Lopez de Prado M. M., O’Hara M., (2012b), Flow Toxicity and Liquidity in a High Frequency World, Review of Financial Studies, February, 8-11.
 • Easley D., Lopez de Prado M. M., O’Hara M., (2011), Flow Toxicity and Volatility in a High Frequency World, Working paper, SSRN, February, 1-39.
 • Easley D., Engle R., O’Hara M., Wu L., (2008), Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Trades, Journal of Financial Econometrics, 6, 171-207.
 • Easley D., Kiefer N., O’Hara M., Paperman J., (1996a), Liquidity, Information and Infrequently Traded Stocks, Journal of Finance, 51, 1405-1436.
 • Easley D., Kiefer N. M., O’Hara M., (1996b), Cream-skimming or Profit-sharing? The Curious Role of Purchased Order Flow, Journal of Finance, 51 (3), 811–833.
 • Easley D., Lopez de Prado M. M., O’Hara M., (2013), Bulk Classification of Trading Activity, Working paper, SSRN-id1989555, March.
 • Easley D., O’Hara M., (1987), Price, Trade Size and Information in Securities Markets, Journal of Financial Economics, 119, 69-90.
 • Glosten L. R., Milgrom P. R., (1985), Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, Journal of Financial Economics, 14, 71-100.
 • Lee C., Ready M., (1991), Inferring Trade Direction from Intraday Data, Journal of Finance, 46 (2), 733-746.
 • O’Hara M., (2003), Presidential Address: Liquidity and Price Discovery, Journal of Finance, 58 (4), 1335-1354.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f72f2bc-bf98-486a-9a48-41e1c3081534
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.