PL EN


2018 | 2(52) | 189-205
Article title

Wizualizacja informacji w bibliotece – od infografiki do reportażu multimedialnego

Content
Title variants
EN
Visualization of information in the library from infographics to multimedia reportage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The inclusion of visualization into the didactic process, by providing information and knowledge encoded in infographics, is an inspiration for a change in the way of learning and memorizing. A new look at the message is, among others, a re-evaluation of its definition, a re-reading of well-known forms of media messages, the innovations in the ways of creating and reading the message, also in interaction with the user. Working in an educational project using the latest forms of multimedia reportage allows to explore different forms of communication, from the combination of text and image, depending on the shape of the story chosen by author, interactive maps supplementing the facts with graphic, to films or graphic artifacts. In order to enable the teacher to create projects with such an unusual form of publication, their work will be a combination of several areas of knowledge and skills, starting with the students› ability and the pursued goal, to stimulating various creator’s and receptor’s activities using elements of transmedia formula. Shaping new audiences and creators cooperating in originating a model of new media messages based on different perspectives of the subject and a multi-threaded view will be an important task for media education in the coming years.
PL
Włączenie wizualizacji do procesu dydaktycznego – przez przekazanie w infografice zakodowanej informacji i wiedzy, to inspiracja do zmiany w sposobie uczenia się i zapamiętywania. Nowe spojrzenie na przekaz informacji to m.in. przewartościowanie definicji, odczytywanie na nowo znanych form komunikatów medialnych, innowacji w sposobach tworzenia i odczytywania przekazu, także w interakcji z użytkownikiem. Praca w projekcie edukacyjnym z wykorzystaniem najnowszych form reportażu multimedialnego, pozwala na poznawanie różnych form przekazu – od połączenia tekstu i obrazu, zależnie od wybranego prze twórcę kształtu opowieści, po interaktywne mapy uzupełniające fakty o artefakty graficzne, filmowe czy źródłowe. Aby nauczyciel mógł tworzyć projekty z tak niezwykłym kształtem publikacji, jego praca będzie stanowić łączenie kilku obszarów wiedzy i umiejętności. Poczynając od możliwości uczniów, realizowanego celu, do stymulowania różnych aktywności twórcy i odbiorcy z wykorzystaniem elementów formuły transmediów. Kształtowanie nowych odbiorców i twórców współpracujących przy kreowaniu modelu nowych przekazów medialnych, opartych na różnych ujęciach tematu i wielowątkowego spojrzenia, będzie istotnym zadaniem dla edukacji medialnej w najbliższych latach.
Publisher

Year
Issue
Pages
189-205
Physical description
Contributors
 • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
References
 • Branch, J. (2012). Snow Fall. The Avalanche at Tunnel Creek. W: New York Times. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html
 • Buczek, P. (2015). Wpływ nowych mediów na ewolucję literatury faktu. Analiza reportażu multimedialnego Jacka Hugo-Badera Boskie Światło. Civitas et Lex , 3(7), 7-16.
 • Case Study: Edukacja Przyszłości (2014). Pobrane 16 czerwca 2018, z: http://designthinkingjam.pl/media/tms/news/news15/54ef1c304d212dtj_casestudy_edukacjaprzyszlosci.pdf
 • Głowacka K., Pastor A., Gajewski K., Karzelek J. (2018). Robert Konieczny. Architekt jutra. Pobrane 30 czerwca 2018, z: https://silesion.pl/robert-konieczny-architekt-jutra-24-03-2018
 • Graphical abstracts (cop. 2018). W: Elsevier. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/graphical-abstract
 • Hugo-Bader, J. (2013). Boskie światło: wyprawa na Broad Peak. W: Wyborcza.pl: reportaże multimedialne. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://interaktywna.wyborcza.pl/intro/#boskie-swiatlo.html
 • Jak z nut: reportaż multimedialny. Pobrane 3 lipca 2018, z: http://katowice.wyborcza.pl/nospr/
 • Jenkins, H. (2008). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jóźwik, K., Zwoliński, S. (2015). Myślenie wizualne w biznesie. Ty też potrafisz rysować. Warszawa: MT Biznes.
 • Kapusta K., Gruszka K., Kiełkowski T. (2013). Kruk: to sława puka do drzwi. Pobrane 20 czerwca 2018, z: https://dziennikzachodni.atavist.com/kruk
 • Kasprzyk, M. (2015). Nowe możliwości internetu. Zobacz reportaż interaktywny „Pokłady pamięci”. W: Nowa Trybuna Opolska. Pobrane 16 czerwca 2018, z: http://www.nto.pl/polska-i-swiat/art/9064334,nowe-mozliwosci-internetu-zobacz-reportaz-interaktywny-poklady-pamieci,id,t.html
 • Kulczycki, E. (2011). Scholarometer – narzędzie do obliczania i wizualizacji dorobku. Pobrane 24 czerwca 2018, z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/scholarometer-%E2%80%93-narzedzie-do-obliczania-i-wizualizacji-dorobku/
 • Levinson, P. (2006). Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Levinson, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Oceń Bibliotekę Wydziałową, wypełnij ankietę! (2017). Pobrane 24 czerwca 2018, z: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Ocen-Biblioteke-Wydzialowa-wypelnij-ankiete
 • Osińska, V. (2010). Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(96), 41-51. Pobrane 10 czerwca 2018, z: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/463/zin.pdf
 • Osińska, V., Malak, P., Bednarek-Michalska, B. (2016). Rozwój badań nad wizualizacją informacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 58-76. Pobrane 10 czerwca 2018, z: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4709/rozw%C3%B3j%20bada%C5%84.pdf?sequence=1
 • Pacholak, A. (2016). Smart Design Thinking - ERASMUS+ w Barcelonie. Pobrane 23 czerwca 2018, z: https://come.uw.edu.pl/pl/node/337
 • Perczak, J.E. (2013). Paul Levinson Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327. [rec.] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 5(16), 219-221. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://idi.ujk.edu.pl/studia/pdf/160/paul_levinson.pdf
 • Planetarium EC1. (2016). Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://lodz.wyborcza.pl/multimedia/ec1/#d1
 • Polaczek-Bigaj, M. (2017). Rola odbiorcy we współczesnym przekazie medialnym. Państwo i Społeczeństwo, 17(3), 191-202. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://pis.ka.edu.pl/numery/2017-3/panstwo-i-spoleczenstwo-2017-nr3-var-polaczek-bigaj.pdf
 • Poukładaj sobie w głowie na Nowy Rok! – Portal edukacyjny Perspektywy (2016). Pobrane 30 czerwca 2018, z: https://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3336:poukladaj-sobie-w-glowie-na-nowy-rok&catid=24&Itemid=119
 • Puls Maratończyka: historia trzech biegów. W: Wyborcza.pl: reportaże multimedialne. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://interaktywna.wyborcza.pl/intro/ http://interaktywna.wyborcza.pl/intro/#puls-maratonczyka,
 • Rarot H., Śniadkowski, M. (2016). Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej. Lublin: Politechnika Lubelska. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://bc.pollub.pl/Content/12912/PDF/aspekty-new.pdf
 • Reportaże multimedialne. (2016). W: Wyborcza.pl. Pobrane 23 czerwca 2018, z: http://interaktywna.wyborcza.pl/intro/
 • Sale prób – reportaż multimedialny. (2016). W: Katowice. City of Music UNESCO. Pobrane 21 czerwca 2018, z: http://katowicemusic.com/wydarzenia/sale-prob-reportaz-multimedialny/
 • Sikora, S. (2015). Wizualizacja danych, czy infografika? 2+3D, 4 (57), 68-73. Pobrane 21 czerwca 2018, z: http://blog.sebastiansikora.pl/post/wizualizacja-vs-infografika/
 • Sway. (cop. 2018). Pobrane 23 czerwca 2018, z: http://sway.com/
 • Topham, L., Richards, J., Panetta, F., Khalili, M. (2013). Firestorm. W: Guardian. Pobrane 23 czerwca 2018, z: https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family
 • Wyspa Sobieszewska: reportaż multimedialny. (2017). Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://trojmiasto.wyborcza.pl/multimedia/wyspa/slide-0/start/Start
 • Zawała, M., Gruszka, K. (2014). Pokłady pamięci. Pobrane 30 czerwca 2018, z: http://www.dziennikzachodni.pl/interactive/pokladypamieci/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f8419ff-c02e-44fe-adb8-cb1cca7278a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.