PL EN


2008 | 57 | 3 | 9-23
Article title

Czy kapitał wiedzy oddziałuje na wzrost gospodarczy – spojrzenie ekonomisty

Content
Title variants
EN
Does the capital of knowledge affect the economic growth – economist’s view
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor na wstępie rozróżnia trzy pola badawcze dotyczące badań nad nauką i tzw. gospodarką opartą o wiedzę: – definicje i ogólne rozważania bazujące na teorii; – międzynarodowe analizy porównawcze ogólnego charakteru; – międzynarodowe porównania i analizy bazujące na metodach statystycznych i ekonomicznych. Następnie autor przedstawia wyniki badań w trzech wymienionych poprzednio dziedzinach. Generalna konkluzja sprowadza się do twierdzenia, że wiedza jest głównym czynnikiem determinującym tempo rozwoju w długim okresie, natomiast w okresie krótkim i średnim jest tylko jednym z determinantów tempa wzrostu gospodarczego. W końcowej części autor podkreśla znaczenie jakości edukacji i kapitału intelektualnego dla rozwoju kraju.
EN
The author distinguishes three fields of research concerning knowledge and the so-called knowledge-based economy: – definitions and general reflections based on theory; – international comparative analyses of general character; – international comparisons and analysis based on statistical and econometric methods. Then, the results of research within the three afore-mentioned disciplines are discussed. The conclusion states that knowledge is the main determinant of growth in the long run, but in the short and medium perspective, it is only one of a number of other determinants affecting the growth rates. In the final part, the author emphasizes the role of the quality of education and intellectual capital in the long-term economic growth of the country
Year
Volume
57
Issue
3
Pages
9-23
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych (NOBE) Instytut Ekonomiczny NBP
References
  • Kukliński Antoni (red.), [2001], Gospodarka oparta na wiedzy – Wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
  • Kukliński Antoni (red.), [2003] Gospodarka oparta na wiedzy – Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
  • Welfe Władysław (red.), [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Raport o kapitale intelektualnym Polski, www.kprm.gov.pl, Raport.
  • Okoń-Horodyńska Ewa (red.), [2004], Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Zienkowski Leszek (red.), [2003], Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8f8abdeb-1246-4a88-b587-49fb6ee44dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.