Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 26–38

Article title

I-graj z losem dzięki zdolnościom. Różnice w cechach osobowości i zdolnościach poznawczych między pokerzystami zawodowymi, rekreacyjnymi i osobami niegrającymi w pokera

Content

Title variants

EN
Gambling with fate – skillfully. The differences in personality traits and cognitive abilities between professional poker players, recreational poker players, and people who not play poker

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zrealizowane badania dotyczyły związku cech osobowości izdolności poznawczych z osiąganym wynikiem finansowym wgrze wpokera oraz cech, którymi różnią się pokerzyści od osób niegrających. Jest tospojrzenie odmienne od podejścia, w którym poker określany jest jako gra stricte losowa, tak jak gra na automatach czy ruletka. Wbadaniu wzięli udział gracze pokerowi, wtym pokerzyści należący do polskiej czołówki oraz osoby niegrające wpokera. Hipotezy postawione wartykule zakładają, że pewne cechy osobowości izdolności poznawcze są związane z wysokością dochodu uzyskiwanego zpokera. Wyniki wskazują na to, że jedyną zmienną, wraz ze wzrostem której wzrasta poziom wyników finansowych, jest inteligencja emocjonalna. Dowiedziono również, że pokerzyści posiadają istotnie wyższy poziom w zakresie inteligencji emocjonalnej, kontroli emocji, poczucia wewnętrznej kontroli, skłonności do ryzyka oraz niższy poziom impulsywności wporównaniu do osób niegrających w pokera.
EN
The focus of this study is the relationship between one’s personality traits and cognitive abilities with the achieved financial results of poker games, as well as the characteristics and differentiate poker players from people who do not play poker. The research sheds new light on the perspective that defines poker purely as agame of chance, like roulette and slot machines. The study was conducted among top Polish poker players, recreational players, and people who do not play poker. It was hypothesized that there are personality traits and cognitive abilities that are associated with the amount of income from poker. The results indicate that emotional intelligence is the only variable significantly correlated tothe amount of winnings. It has also been shown that poker players have significantly higher levels of emotional intelligence, emotional control, sense of internal control, and risk inclination, as well as and alower level of impulsivity, compared topeople who do not play poker.

Year

Issue

5

Pages

26–38

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Ackerman, P. L. (1994). Intelligence, Attention and Learning: Maximal and Typical Performance. W: D. K. Detterman (red.), Current Topics in Human Intelligence (t. 4, s. 1-27). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
 • Baumeister, R. F., Heatheron, T. F., Tice, D. M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji? Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Cabot, A., Hannum, R. (2005). Poker: Public Policy, Law, Mathematics, and the Future of an American Tradition. Thomas M. Cooley Law Review, 22(3), 443-514.
 • Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). TUS – Testy Uwagi i Spostrzegawczości. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Darke, P. R., Freedman, J. L. (1997). Lucky Events and Beliefs in Luck: Paradoxical Effects on Confidence and Risk- Taking. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(4), 378–388.
 • DeDonno, M. A., Detterman, D. K. (2008). Poker Is a Skill. Gaming Law Review, 12(1), 31-36.
 • Dickman, S. J., Meyer, D. E. (1988). Impulsivity and Speed-accuracy Tradeoffs in Information Processing. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 274-290.
 • Druskat, V. U., Wolff, S. B. (2001). Building The Emotional Intelligence of Groups. Harvard Business Review, 79, 80-87.
 • Drwal, R. Ł. (1978). Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria III (t. 3, s. 207-337). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drwal, R. Ł. (1995). Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Kontroli (Delta). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ferris, J., Wynne H. (2001). The Canadian Problem Gambling Index: Final Report. (Raport Canadian Centre on Substance Abuse).
 • Gibbs, N., Epperson, S. E. (1995). The EQ factor. Time, 10,2. New York: Time Warner.
 • Gilovich, T. (1991). How We Know What Isn’t So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. New York: Free Press.
 • Hannum, R., Rutherford, M., Dalton, T. (2012). Economics of poker: The effect of systematic chance. The Journal of Gambling Business and Economics, 6(1), 25-48.
 • Hersch, P. D., Scheibe, K. E. (1967). Reliability and validity of internal-external control as personality dimensions. Journal of Consulting Psychology, 31, 609–613.
 • Jaworowska, A. (2011). IVE – Kwestionariusz Impulsywności. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J., Hooper, G. S. (2002). Workgroup emotional intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12,195-214.
 • Kirschenbaum, D.S. (1987). Self-regulatory failure: A review with clinical implications. Clinical Psychology Review, 7, 77-104.
 • Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lelonek-Kuleta, B. (2012). Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Letzring, T. D., Block, J., Funder, D. C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality, 39, 395–422.
 • Matczak, A. (2008). Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: PWN.
 • McCormack, A., Griffiths, M. D. (2011). What Differentiates Professional Poker Players from Recreational Poker Players? A Qualitative Interview Study. International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 243-257.
 • Niewiadomska, I., Brzezińska, M., Lelonek, B. (2005). Hazard. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Palfai, T. P., Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning. Imagination, Cognition and Personality, 13, 57-71.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.
 • Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. W: E.T. Higgins, E.M. Sorrentino (red.), Handbook of motivation and cognition (t. 2, s. 527-561). New York: Guilford Press.
 • St. Germain, J., Tenenbaum, G. (2011). Decision-making and thought processes among poker players. High Ability Studies, 22(1), 3–17.
 • Sternberg, R. J. (2001). Uwaga i świadomość. W: R. J. Sternberg (red.), Psychologia poznawcza (s. 67-95). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: PWN.
 • Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Woronowicz, B. T. (2003). Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R. D. (2004). Emotional intelligence in the workplace: A critical review. Applied Psychology: An International Journal, 53, 371-399.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8fa104d3-a5a2-430d-b7c3-07c6ceb37c2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.