PL EN


2013 | 1(7) | 111-123
Article title

Blogs in cultural institutions

Content
Title variants
PL
Blogi w instytucji kultury
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article discusses examples of three blogs of the National Library, both in terms of their structure and content as highlighting elements that impact on the promotion of both the blog and the institutions they lead. Discussed the advantages of one of Poland’s most popular blogging platforms WordPress. It also presents a short briefings to customize the look of your blog based on WordPress platform needs to actuate the institution.
PL
Artykuł omawia przykładowe trzy blogi Biblioteki Narodowej zarówno pod kątem ich struktury jak i zawartości merytorycznej uwypuklając elementy mające wpływ na promowanie zarówno samych blogów jak i instytucji je prowadzących. Omówiono zalety jednej z najpopularniejszych w Polsce platform blogowych WordPress. Przedstawiono również krótki instruktarz jak dostosować wygląd bloga opartego o platformę WordPress do potrzeb uruchamiającej go instytucji.
Publisher
Year
Issue
Pages
111-123
Physical description
Dates
published
2013-03
Contributors
References
  • Długosz D., Karpieszuk K., Biblioteczka Eksperta 1/2011. WordPress — kompletny poradnik.
  • Nichani M., Rajamanickam V., Grassroots KM Through Blogging, http://www.elearningpost.com/articles/archives/grassroots_km_through_blogging, 14.05.2001
  • Curling Cindy, Notes from the Technology Trenches - A Closer Look at Weblogs, http://www.llrx.com/columns/notes46.htm, 15.10.2001
  • Jeleśniański Marek, Typologia blogów – Blogi firmowe i specjalistyczne, http://eredaktor.pl/teoria/typologia-blogow-czesc-5-blogi-firmowe-i-specjalistyczne/, 15.03.2012
  • Mazurek Grzegorz, "Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu", 2008, Wolters Kluwer, s. 26-27
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fa4d881-ccae-4a77-9100-6dcff4e15580
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.