PL EN


2014 | 192 | 155-169
Article title

Analiza wielowymiarowa w wykrywaniu oszustw księgowych

Authors
Content
Title variants
EN
Multivariate Analysis in Detection of Accounting Fraud
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article introduces the reader to the subject of detection of the potential accounting fraud. One can get familiar with basic concepts and directions of the analysis of accounting records to detect potential fraud. After that, a method of identification of multivariate outliers is presented (in the view of classical and robust framework) as an example of a multi-dimensional analysis that could be used in the detection of anomalies. The analysis was performed in the R-project software.
Year
Volume
192
Pages
155-169
Physical description
Contributors
References
 • Kaczmarek M.: Problem wykorzystania rachunkowości agresywnej przez menedżerów. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1. Red. W. Gabrusewicz. Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe - teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 • Hogan Ch.E., Rezaee Z., Riley R.A., Velury U.K.: Financial Statement Fraud: Insights from the Academic Literature. "Auditing - A Journal of Practice & Theory" 2008, Vol. 27.
 • Kamela-Sowińska A.: Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, t. 32.
 • Wąsowski W.: Cel, zakres i metody fałszowania sprawozdań finansowych. "Bank i Kredyt" 2002, nr 10.
 • Wiatr M., Śnieżek E.: Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, symptomy, diagnoza. "Przegląd Organizacji" 2011.
 • Zarządzanie ryzykiem oszustwa w toku działalności gospodarczej - przewodnik praktyczny. "Rachunkowość Budżetowa" 2009, nr 4/(220), kwiecień .
 • Kodeks karny. Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity: Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223.
 • Słowniczek terminów rewizji finansowej: http://www.ifac.org/sites/default/files/ downloads/Polish_GuidetoUsingISAs_Glossary.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fc15f41-30e9-4b85-9308-2c2c569df97e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.