PL EN


2020 | 2 (19) /2020 Doświadczanie kryzysu w starości | 115-128
Article title

Wyzwania międzypokoleniowego solidaryzmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyses contemporary demographic trends and transformations taking place in the structure of the Polish society. Multigenerational, longer and longer lifespan with decreased retirement age and the family model change have been recognised as the basis of contemporary challenges to social policy. It was stressed that social solidarity in the current dimension in the situation of further ageing of the population will be insufficient. It can be replaced by a conflict of generations the instruments aimed at stabilising the relations between the generations, shaping social relationships, guarantee of social security. An opportunity is the development of the service sector, professional activation 50-60+, environmental integration and strengthening of intergenerational dialogue.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Auleytner, J. (2015). Czy demografia potrzebuje strategii?. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2(69), 35–39.
 • Błędowski, P. (2019). Polska armia staruszków. „Newsweek”, nr 35, 26.08–1.09.2019, s. 26–29.
 • Bojar, H. (2018). Skąd się bierze tak silna rodzinność Polaków. „Polityka” nr 51–52 z 18–31 grudnia 2018 r.
 • Durasiewicz, A. (2012). Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE. Warszawa: PTPS
 • Grewiński, M. (2017). Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych. W: A. Durasiewicz (red.), Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej. Warszawa: WSP im. J. Korczaka, s. 193–208.
 • Hrynkiewicz, J., Witkowski J. i Potrykowska, A. (red.). (2019). Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Kalka, J. (2016). Seniorzy a młodsze pokolenia – problemy życia codziennego. Komunikat z badań CBOS, nr 161/16.
 • Ludność. (2016). Pobrano z: https://www.stat.gov.pl/infografika.
 • Matysiak, A. (2014), (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mazurek, M. (2020). Jeden wykres pokazuje przyszłość demograficzną Polski. Nie zatrzymamy tego procesu. Pobrano z: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25717805,jeden-wykres-pokazuje- ponura-przyszlosc-demograficzna-polski.html
 • Opiekun rodzinny nie musi być sam, Fundacja Hospicyjna. Pobrano z http://www.hospicja.pl
 • Organiściak-Krzykowska, A. (2019). Polityka migracyjna a sytuacja demograficzna Polski. W: Hrynkiewicz, J., Witkowski J., Potrykowska, A. (red.). (2019). Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, s. 171–173.
 • Raport NIK. (2019). Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach. Pobrano 7 marca 2020 z https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/organizacja-i-warunki-pracypracownikow- socjalnych-w-gminach.html
 • Rocznik Statystyczny PR. (2019). Warszawa: GUS
 • Rosochacka-Gmitrzak, M., Chabiera, A. (2013). Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka RPO, 10, 5–10.
 • Stanny, M., Wyduba, W. (2019). Dlaczego Polska wieś się wyludnia, chociaż przybywa ludzi na wsi? O migracjach wewnętrznych na obszarach wiejskich. W: Hrynkiewicz, J., Witkowski J., Potrykowska, A. (red.). (2019). Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, s. 74–97.
 • Szukalski, P. (2012). Solidaryzm pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wiktorowska, B. (2017). Młodzi odpoczną później. Ekspert: odniesienie wieku emerytalnego jest konieczne. Pobrano z: https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/5456- 57,wyzszy-wiek-emerytalny-system-emerytalny-emerytury-podniesienie-wieku-emerytalnego.html.
 • Zamorska, K., Makuch, M. (2018). Starzenie się społeczeństwa. Wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fc21a96-0933-4bb7-9b8a-c0de01633816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.