PL EN


2020 | 2(99) | 33-38
Article title

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI – ZAGADNIENIA SPADKOWE

Authors
Content
Title variants
EN
DISPOSITION OF CONTRIBUTION IN CASE OF DEATH – INHERITANCE ISSUES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Banking Act provides that the amount paid as a result of disposition of contribution in case of death does not part of the inheritance of the account possessor. The subject of the article is the relationship between the disposition of contributions in case of death and inheritance law institutions. The article presents the relationship between the bank bequest and the will and presents views on the issue of whether the amount paid as a result of the disposition of a contribution in case of death should be included in the calculation of the forced portion.
Keywords
Year
Issue
Pages
33-38
Physical description
Dates
published
2021-02-02
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
References
 • 1. Drozd E., Darowizna na wypadek śmierci, „Rejent” 1/1992.
 • 2. Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 • 3. Gwiazdomorski J., Wypłaty z wkładów oszczędnościowych po śmierci wkładcy, „Nowe Prawo” 11/1964.
 • 4. Księżak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, LexisNexis Polska, Warszawa 2012.
 • 5. Michta D., Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – rys historyczny i obowiązujące regulacje, „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” 1/2019.
 • 6. Michta D., Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” 2/2019.
 • 7. Michta D., Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – zagadnienia podatkowe, „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” 1/2020.
 • 8. Piątowski J., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 • 9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017 roku, sygn. akt V CSK 50/17, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%2050-17-1.pdf, [data dostępu: 02.04.2020 r.].
 • 10. Pyzioł W., O potrzebie i kierunkach reformy prawa bankowego prywatnego, „Prawo Bankowe”, 11/2002.
 • 11. Pyzioł W., O tzw. zapisie bankowym na gruncie przepisów nowego prawa bankowego, „Prawo Bankowe” 2/1999.
 • 12. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • 13. Szpunar A., Uprawnienia do dysponowania wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci, „Nowe Prawo” 1/1977.
 • 14. Szpunar A., Wypłaty z rachunku oszczędnościowego po śmierci jego posiadacza, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 3/1998.
 • 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.
 • 16. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 275.
 • 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.
 • 18. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2412 ze zm.
 • 19. Wiśniewski R., Charakter dyspozycji wkładem oszczędnościowym w myśl art. 37 prawa bankowego, „Nowe Prawo” 7-8/1983.
 • 20. Zakrzewski P., Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi (red.) M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8fd7dc9a-a2be-4ea7-9b9a-3c400c9082f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.