PL EN


2015 | 2 (780) | 81-89
Article title

Działalność państwa w obszarze innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013

Title variants
EN
State Intervention In the Area of Innovation of Polish Enterprises In the Years 2007-2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu realizacji polityki wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw w okresie 2007-2013. Główną hipotezą badawczą jest założenie, że działalność innowacyjna stanowi jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu gospodarczego, zatem polityka państwa powinna być silnie ukierunkowana na wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części, teoretycznej i empirycznej. W części pierwszej dokonano opisu polityki innowacyjnej rządu wobec polskich przedsiębiorstw oraz zaprezentowano wybrane narzędzia państwa wspierające ich innowacyjność. W części empirycznej dokonując oceny wpływu działalności państwa na innowacyjność polskich przedsiębiorstw przedstawiono rezultaty polityki rządu w badanym zakresie.
EN
The aim of this article is to present a range of policy innovation support Polish companies. The main hypothesis of the research is the assumption that innovative activity is one way out of the economic crisis, government policy should therefore be strongly focused on promoting innovation of Polish enterprises. This article consists of two parts, theoretical and empirical. In the first part as the description of the innovation policy of the government to Polish companies and presents some of the tools the state to promote their innovation. In the empirical part in assessing the impact of the state on the innovativeness of Polish enterprises presents the results of the government's policy in the tested range.
Contributors
  • dr Izabela Liczmańska, Rektor Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9009bd7f-9194-4c90-8dde-d69a24b994ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.