PL EN


2011 | 1 | 228-241
Article title

RODZINA JAKO INSTYTUCJA SPOŁECZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Content
Title variants
EN
FAMILY AS A SOCIAL INSTITUTION IN AN INTERDYSCYPLINARY CONTEXT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najważniejszym środowiskiem, w którym dziecko rozwija się i za¬spokaja podstawowe potrzeby, jest rodzina. Według wielokrotnie pro¬wadzonych badań opinii publicznej rodzina wciąż jeszcze znajduje się na czele wymienianych wartości, dlatego też temat ten wciąż nie traci na aktualności i cieszy się zainteresowaniem ze strony licznych teo¬retyków i badaczy tego zagadnienia z różnych dziedzin nauki, takich jak np.: prawo, pedagogika, psychologia, socjologia, teologia i wielu innych.
EN
The family is the most important environment in which the child is developing and being nurtured. According to many different surveys, family is still at the top of the mentioned values. This is why this topic will never leave its important position and will always be a source of interest to theoreticians and ana¬lysts from many different disciplines such as law, pedagogy, psycholo¬gy, sociology, theology and many others.
Year
Issue
1
Pages
228-241
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-900fd1a9-5cae-4216-b608-a372d004e9a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.