PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 43-52
Article title

W mgnieniu migawki. Nowe życie trików Eadwearda Muybridge’a

Title variants
EN
The Instant of the Shutter Shuts. The New Life of Eadweard Muybridge’s Tricks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką w wypracowaniu sztuczki z lewitacją odegrała twórczość Eadwearda Muybridge’a, a także szeroko rozumiana fotografia migawkowa, doskonalona w końcu XIX w. między innymi przez braci Lumière. Autorka akcentuje wizualną fascynację spektakularnymi obrazami ciała zawieszonego w powietrzu, która może przybierać rozmaite formy: od efektu zatrzymania ruchu, nasuwającego na myśl także zamrożenie czasu, przez sugestię zawieszenia prawa ciążenia, aż do wizualizacji różnych wymiarów czasowych możliwej dzięki filmowej mobilizacji spojrzenia. Czyniąc punktem wyjścia pokrewieństwo między studiami Muybridge’a a efektem bullet time, autorka przygląda się także związkom między różnymi wariantami sztuczki funkcjonującymi na przełomie XIX i XX w. oraz współcześnie. Popularność tego motywu we współczesnej kulturze audiowizualnej Gruenpeter rozpatruje nie tylko na przykładzie wybranych filmów, ale i w kontekście rekreacyjnego nurtu fotografii oraz sztuki iluzjonistycznej.
EN
The aim of this article is to show the role that Eadweard Muybridge’s work and wide-angle snapshot photography, perfected at the end of the 19th century by the Lumière brothers, played in the development of the levitation technique. The author emphasizes the visual fascination with spectacular images of a body suspended in the air, which can take various forms: from the stop motion effect, bringing to mind the notion of a frozen time, by suggesting the suspension of the law of gravity, to the visualization of the various time dimensions possible through the film mobilization of the gaze. Taking the affinity between Muybridge’s studies and the bullet time effect as her starting point, the author also looks at the relationships between the various versions of the trick of the nineteenth and twentieth centuries, and the present time. Gruenpeter considers the popularity of this theme in modern audio-visual culture using selected films, and in the context of recreational photography and the art of illusion.
Contributors
  • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
References
  • Braun, Marta, “Animal Locomotion”. In: Helios. Eadweard Muybridge in a Time of Change, 247, ed. P. Brookman, Steidl, Washington: Corcoran Gallery of Art, Göttingen, 2010.
  • Gunning, Tom. “Never Seen This Picture Before. Muybridge in Multiplicity”. In: Time Stands Still. Muybridge and the Instantaneous Photography Movement, red. P. Prodger, New York 2003, New York: Oxford University Press, 2003.
  • Gunning, Tom. “New Threshold of Vision. Instantaneous Photography and the Early Cinema of Lumière”. In: Impossible Presence: Surface and Screen in the Photogenic Era, ed. T. Smith, Chicago : The University of Chicago, 2001.
  • Muybridge, Edward. Kate Johnson with „spirit” of husband, Robert, adjacent, from: Kate and Robert Johnson Photograph Album, 1880, w: Helios. Eadweard Muybridge in a Time of Change, 247, ed. P. Brookman, Steidl, Washington: Corcoran Gallery of Art, Göttingen, 2010.
  • Røssaak, Elvind. “Figures of Sensation: Between Still and Moving Images”. In: The Cinema of Attractions Reloaded, ed. W. Strauven, Amsterdam : Amsterdam University Press, 2006.
  • Shamir, Tal. S. Cinematic Philosophy,193, New York: Palgrave Macmillan, 2016.
  • Steinmeyer, Jim. Hiding the Elephant. How Magicians Invented the Impossible and Learned to Disappear, New York : Carroll and Graff, 2003, s. 170.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-901ed381-c381-4416-9673-dc6208a5975d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.