PL EN


2017 | 1/2017 (65), t.1 | 226 – 236
Article title

Enterprises’ Development in Peripheral Regions: Patterns and Determinants

Authors
Content
Title variants
PL
Rozwój przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych: wzorce i determinanty
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The goal of the paper is to identify the essential determinants of enterprises’ growth in a peripheral region, with regard to particular patterns of regional development. Literature studies have been conducted to recognise the patterns and determinants of the development in question. Characteristics of lagging regions have been provided in the first section, while another section contains a discussion on aspects related to enterprises’ growth in non-core regions. The main finding is associated with a crucial value of innovation, knowledge spillovers, as well as social and human capital as fundamental for enterprises facing scarcity of regional endogenous resources. Thus, necessary actions should be taken for promoting enterprises’ networking and internalisation. Entrepreneurial attitudes, notably of young generation, should be supported. The findings may be interesting for entrepreneurs and regional policymakers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie zasadniczych determinant rozwoju przedsiębiorstw w regionie peryferyjnym w odniesieniu do poszczególnych wzorców rozwoju regionalnego. Rozpoznanie wzorców oraz determinant rozwoju przeprowadzono na podstawie badań literaturowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę regionów peryferyjnych, podczas gdy dyskusję nad aspektami związanymi z rozwojem przedsiębiorstw w tych regionach zawarto w części drugiej. Przeprowadzone badania prowadzą do konkluzji o fundamentalnym znaczeniu innowacji, transferu wiedzy, kapitału społecznego i ludzkiego w regionach, które nie dysponują wystarczającymi zasobami endogenicznymi. Dla rozwoju przedsiębiorstw zasadne wydaje się promowanie internalizacji i współpracy ukierunkowanej na wykorzystanie pojawiających się możliwości rynkowych. Istotne wydaje się również wspieranie postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić przedmiot zainteresowania przedsiębiorców i decydentów regionalnych.
Year
Pages
226 – 236
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • Opole University of Technology, Department of Economics, Finance and Regional Research, j.zygmunt@po.opole.pl
References
 • Arbuthnott, A., Eriksson, J., Thorgren, S., and Wincent, J. (2011). Reduced Opportunities for Regional Renewal: The Role of Rigid Threat Responses Among a Region’s Established Firms. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7–8), 603–635, http://dx.soi.org/10.1080/08985621003792996.
 • Audretsch, D.B. and Keilbach, M. (2008). Entrepreneurship, growth and restructuring. In: A. Basu, M. Casson, N. Wadeson, and B. Yeung (eds), The Oxford Handbook of Entrepreneurship (pp. 281–310). New York: Oxford University Press, http://dx.soi.org/10.1093/oxfordhb/9780199546992.003.0011.
 • Benneworth, P. (2004). In What Sense ‘Regional Development?’: Entrepreneurship, Underdevelopment and Strong Tradition in the Periphery. Entrepreneurship & Regional Development, 16(November), 439–458, http://dx.soi.org/10.1080/0898562042000249786.
 • Bosma, N. and Schutjens, V. (2011). Understanding Regional Variation in Entrepreneurial Activity and Entrepreneurial Attitude in Europe. The Annals of Regional Studies, 47, 711–742, http://dx.soi.org/10.1007/s00168-010-0375-7.
 • Copus, A.K. (2000). Peripherality Concepts and Indicators for Evaluation. Evaluation for Quality Conference Edinburgh, 1–23. Retrieved from: ec.europa.eu/regional_policy/.../pdf/copu_en.pdf (12.08.2016).
 • Dawkins, C.J. (2003). Regional Development Theory. Conceptual Foundations, Classic Works and Recent Developments. Journal of Planning Literature, 18(2), 131–172, http://dx.soi.org/10.1177/0885412203254706.
 • Dubois, A. (2016). Transnationalising Entrepreneurship in a Peripheral Region – The Translocal Embeddedness Paradigm. Journal of Rural Studies, 46, 1–11, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.05.003.
 • Grillitsch, M. and Nilsson, M. (2015). Innovation in Peripheral Regions: Do Collaborations Compensate for a Lack of Local Knowledge Spillovers? The Annals of Regional Science, 54, 229–321, http://dx.soi.org/10.1007/s00168-014-0655-8.
 • Grosse, T.G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, (27), 27–49.
 • Felzensztein, Ch., Gimmon, E., and Aqueveque, C. (2012). Entrepreneurship at the Periphery: Exploring Framework Conditions in Core and Peripheral Locations. Entrepreneurship, Theory & Practice, 37(4), 815–835, http://dx.soi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00515.x.
 • Fritsch, M. and Storey, D.J. (2014). Entrepreneurship in a Regional Context: Historical
 • Roots, Recent Developments and Future Challenge. Regional Studies, 48(6), 939–954, http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2014.892574.
 • Heffner, K. (2012). Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności. In: A. Harańczyk (ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. (pp. 57–74), Warszawa: KPZK PAN.
 • Huggins, R. and Williams, N. (2011). Entrepreneurship and Regional Competitiveness: The Role and Progression of Policy. Entrepreneurship & Regional Development, 23(9–10), 907–932, http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2011.577818.
 • Klasik, A. and Kuźnik, F. (1998). Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. In: S. Dolata (ed.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego: doświadczenia i perspektywy (pp. 395–404). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Korenik, S. (2012). Kształtowanie się zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych Dolnego Śląska – nowe semiperyferie. In: S. Korenik and A. Mempel-Śnieżyk (eds), Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (253), 32–47.
 • Malkowski, A. and Malkowska, A. (2011). Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(20), 55–63.
 • Mason, C., Botelho, T., and Zygmunt, J. (2016). Why Business Angels Reject Investment Opportunities: Is It Personal? International Small Business Journal, http://dx.soi.org/10.1177/0266242616646622.
 • Mayer, H. (2013). Firm Building and Entrepreneurship in Second-tier High-tech Regions. European Planning Studies, 21(9), 1392–1417, http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2012.755833.
 • McCain, P. and Ortega-Argilés, R. (2016). Smart Specialisation, Entrepreneurship and SMEs: Issues and Challenges for a Results-oriented EU Regional Policy. Small Business Economy, 46(4), 537–552, http://dx.soi.org/10.1007/s11187-016-9707-z.
 • Miszczuk, A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum.
 • Mitze, T., Alecke, B., Reinkowski, J., and Untiedt, G. (2015). Linking Collaborative R&D Strategies with the Research and Innovation Performance of SMEs in Peripheral Regions: Do Spatial and Organizational Choices Make a Difference? The Annals of Regional Science, 55(2), 555–596, http://dx.soi.org/10.1007/s00168-015-0719-4.
 • North, D. and Smallbone, D. (2006). Developing Entrepreneurship and Enterprise in Europe’s Peripheral Rural Areas: Some Issues Facing Policy-makers. European Planning Studies, 14(1), 41–60, http://dx.soi.org/10.1080=09654310500339125.
 • Proniewski, M. (2014). Polityka rozwoju regionów peryferyjnych. Optimum: Studia Ekonomiczne, 6(72), 79–90, http://dx.soi.org/10.15290/ose.2014.06.72.06.
 • Skubiak, B. (2013). Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 299(70), 191–200.
 • Stephens, H.M., Partridge, M.D., and Faggian, A. (2013). Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth in Lagging Regions. Journal of Regional Science, 53(5), 778–812, http://dx.soi.org/10.1111/jors.12019.
 • Strużycki, M. (2011). Konkurencja jako mechanizm sprawczy rozwoju regionalnego. In: M. Strużycki (ed.), Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój (pp. 80–110). Warszawa: Difin.
 • Świadek, A. and Szopik-Depczyńska, K. (2012). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce. In: J. Buko (ed.), Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce. (pp. 253-268). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Tödtling, F. and Trippl, M. (2005). One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach. Research Policy, 34, 1203–1219, http://dx.soi.org/10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • Varis, M. and Littunen, H. (2012). SMEs and Their Peripheral Innovation Environment: Reflections from a Finnish Case. European Planning Studies, 20(4), 547–582, http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2012.665034.
 • Young, N. (2010). Globalization from the Edge: A Framework for Understanding How Small and Medium-sized Firms in the Periphery ‘Go Global’. Environment and Planning A, 42(4), 838–855, http://dx.soi.org/10.1068/a42315.
 • Zimnoch, K. (2013). Wymywanie zasobów ludzkich barierą rozwoju regionów peryferyjnych (na przykładzie województwa podlaskiego). Economics and Management, 3, 206–220, http://dx.soi.org/10.12846/j.em.2013.03.15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-902e4dbe-2005-4938-8df4-24ca23043c50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.