PL EN


2018 | 4(16) | 76-88 (13)
Article title

DZIAŁALNOŚĆ MISJI OBWE W SARAJEWIE W ZAKRESIE BUDOWY SYSTEMU OCHRONY PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI ROMÓW

Content
Title variants
EN
THE OSCE MISSION IN SARAJEVO WITHIN THE SCOPE OF BUILDING A SYSTEM FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES IN BOSNIA-HERZEGOVINA WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE ROMA COMMUNITY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The OSCE mission in Sarajevo started soon after the Dayton Accords had been signed. Apart from monitoring of the implementation of this peace agreement, one of the main areas of OSCE's activity has been promoting and helping to build the rule of law in Bosnia and Herzegovina. A special task has been to create state mechanisms for monitoring the observance of basic human rights in this ethnically and socially divided country. This paper will therefore analyse the activity of the OSCE mission in Bosnia and Herzegovina (B&H) in the above mentioned area, with particular emphasis placed on the situation of the Roma population in this country. It will also be an attempt to assess B&H's achievements so far as well as the main set-backs and obstacles in the normalisation process and to approaching international standards.
Year
Issue
Pages
76-88 (13)
Physical description
Contributors
 • Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, adres e-mail: m.natanek@uj.edu.pl, ORCID ID: 0000-0003-2117-0773
References
 • Analysis: Registration of Roma Population and Roma Households, 1993, The Ministry for Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina, q. BiH Statistics De-partment, Statistics Bulletin 233, Sarajevo.
 • Bubler A. 2006, Federalizm w Europie Południowo-Wschodniej oraz w Bośni i Hercegowinie po porozumieniu z Dayton, „Sprawy Międzynarodowe” [Warszawa], nr 2.
 • Decision on OSCE Action for Peace, Democracy and Stability in Bosnia and Hercegovina, Doc. OSCE (MC(5).DEC/1), Budapest, 8.12.1995.
 • Fourth Report submitted by Bosnia and Herzegovina pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 2016, Doc. CoE/ACFC/SR/IV(2016)007, Sarajevo.
 • General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Hercegovina, 1995, Doc. UN A/50/79C, S/1995/999, 30 November 1995.
 • Grudziński P. 2002, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa.
 • Hoi Mun Yee, Bosnia’s Roma Try to Break Out of Isolation, http://www.balkaninsight. com/en/article/bosnia-s-roma-try-to-break-out-of-isolation-06-13-2017-2, (22.09.2018)
 • https://rm.coe.int/1680088ea9 (a), (20.09.2018).
 • https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/157/signatures?p_ auth=1u8UW8SZ (b), (11.09.2018).
 • https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina (22.09.2018).
 • https://www.parlament.ba/committee/read/36 (3.09.2018).
 • Human rights for social workers in theory and practice, 2010, OSCE Sarajevo.
 • Kapelańska-Pręgowska J. 2011, Problem dyskryminacji na tle etnicznym w związku z realizacją praw wyborczych – wyrok ETPC w sprawie Sejdić i Finci p. Bośni i Hercegowinie [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny. Perspektywa systemowa i orzecznicza, red. M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kape-lańska-Pręgowska, Toruń.
 • Malendowska M. 2017, OBWE w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa.
 • Marcinkowski C. 2010, OBWE wobec wybranych problemów bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa.
 • Matysiuk R., Rosa R. 2008, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, Siedlce.
 • Natanek M. 2018, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wobec problemu łamania praw człowieka i kryzysu humanitarnego podczas konfliktu bałkańskiego 1991–1995 [w:] Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, red. M. Malczyńska-Biały, K. Żarna, Rzeszów.
 • National Minorities in BiH, 2012, OSCE, Sarajevo.
 • Organisation for Security and Co-operatin in Europe; Mission to Bosnia and Herzegovina – Factsheet, 2017, Sarajevo.
 • Osóbka P. 2011, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa.
 • Permanent Council Decision of 4 May 1995, Doc. OSCE PC. DEC/40.
 • Report on the crisis in former Yugoslavia, Doc. CoE PA/Rep 6639, 1403-8/7/92-3-E.
 • Report on the Roma Civil Registration. Information Campaign, 2005, Sarajevo.
 • Resolution 984 (1992) on Crisis in former Yugoslavia, Doc. CoE PA/Res. 984(1992).
 • Special Report on the Status of Roma in Bosnia and Herzegovina, 2012, Sarajevo.
 • Survey of OSCE Field Operation, 2018, Doc. OSCE SEC.GAL/110/18, Vienna.
 • The Status of Roma Children and Families in Bosnia and Herzegovina, 2013, UNICEF, Sarajevo.
 • Trafficking in Human Beings and Responses of Domestic Criminal Justice System, 2009, Sarajevo.
 • Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation, 2011, Sarajevo.
 • Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Godina VII – Broj 12, Sarajevo, 6 maja 2003. godine.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-902fe4a6-a4f4-42af-bfbf-0052341e6b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.