PL EN


2015 | 232 | 225-236
Article title

Uwarunkowania rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w gminach województwa śląskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The development conditions of a market of ecological goods and services in the municipalities of silesian voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju synergiczność aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zapewnia bezpieczeństwo zarówno człowiekowi, środowisku, jak i gospodarce. Ważną składową realizacji zrównoważonego rozwoju stanowi polityka w zakresie usług publicznych, w tym gospodarka komunalna. Jest ona tą sferą życia społeczno-gospodarczego, w której w ostatnich latach w Polsce dokonuje się radykalna transformacja. Głównym kierunkiem procesu przemian są działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Celem artykułu jest diagnoza i ocena uwarunkowań oraz wyzwań rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych. Artykuł prezentuje wybrane aspekty rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w Polsce z odwołaniem do badań empirycznych przeprowadzonych w gminach województwa śląskiego
EN
The guidelines of sustainable development indicate a synergy of economic, social and environmental aspects that ensure security of people, environment and economy altogether. The public services and municipal services within them are an important part of sustainable development policy. The municipal economy is the part of socioeconomic life that has been radically transformed in Poland in the last years. The main changes are in the activities in environmental protection. The aim of this paper is to identify and assess the conditions and challenges of the market of ecological goods and services. The paper presents the selected aspects of development of the market of ecological goods and services in Poland with a reference to the empirical studies in municipalities of Silesia.
Year
Volume
232
Pages
225-236
Physical description
Contributors
References
  • Charter M., Clark T. (2007), Sustainable Innovation, The Centre for Sustainable Design, Farnham.
  • Guidelines for Member States to set up Action Plans on Green Public Procurement, European Commission.
  • Kanerva M., Arundel A., Kemp R. (2009), Environmental innovation: Using qualitative models to identify indicator for policy, United Nations University Working Papers Series, Maastricht.
  • Kozek W. (red.) (2011), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 20102012, (2010), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  • Ochrona środowiska 2013 (2013), GUS, Warszawa.
  • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej (2013), Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska UE, Katowice.
  • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Dz.U. z 1990 r. nr 19, poz.65 z późn. zm.
  • Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
  • http://cfsd.org.uk/Sustainable%20Innovation/Sustainable_Innovation_report.pdf (dostęp: 10.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-904d39aa-c76e-46e9-9d51-dbf1ca28638b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.