PL EN


2019 | 2 | 29-46
Article title

WSZYSCY BĘDZIEMY UCHODŹCAMI – CZYLI WSTĘPNA ANALIZA ZJAWISK WYWOŁANYCH ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI

Authors
Content
Title variants
EN
WE WILL ALL BE REFUGEES – A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE SOCIAL CHANGE CAUSED BY CLIMATE CHANGE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiana klimatu pociąga za sobą wiele zmian, również w strukturze społecznej. W przestrzeni społecznej pojawiają się osoby, często obce kulturowo. Zmiana klimatu powoduje występowanie szeregu anomalii pogodowych, czy też kataklizmów takich, jak powodzie czy susze. Ich skutkiem jest pogorszenie się warunków ekonomicznych szerokiej grupy osób. Liczne analizy wskazują, iż grupą najbardziej poszkodowaną jest ludność państw upadłych, a wśród nich - kobiety i dziewczęta.
EN
Climate change generate many changes, also in the social structure. In the social space there are people who are often culturally foreigen. Climate change causes a number of weather anomalies, or cataclysms such as floods and droughts. Their effect is the worsening of the economic conditions of a wide group of people. Numerous analyzes indicate that the most affected group is the population of fallen states, among them women and girls.
Contributors
References
 • [1] Bauman, Z. (1996). Socjologia. Poznań: Zysk I S-ka.
 • [2] Berger P., Luckmann T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [3] Buss D. M. (2003). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. Gdańsk: GWP.
 • [4] R. M. DeConto, D. Pollard. (2016). Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise, Nature, 31 march 2016, vol. 531 – https://www.nature.com/nature/journal/v531/n7596/full/nature17145.html
 • [5] Duxbury A., C., Duxbury A. i Sverdrup K. (2002). Oceany Świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [6] Freeman, M. (2007). Prawa człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • [7] Gil, G. (2015). Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • [8] Góralski, B. (2010). Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowania ludzkich populacji. Technologia przetrwania. W: Mucha, J. (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe (s. 277-289). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • [9] Leggewie C., Welzer H. (2012). Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • [10] Mearns, R., Norton, A, (ed.) (2010). Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World, the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC.
 • [11] Minas, M. (2009). The Relationship between Climate Change and Armed Conflict, Australian Journal of Peace Studies, 4, s. 61-71.
 • [12] Mitchell, T., Tanner, T., Lussier, K. (2007). ‘We Know What We Need!’ South Asian Women Speak Out on Climate Change Adaption, Action aid International and the Institute of Development Studies.
 • [13] Mouffe, C. (2008). Polityczność. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • [14] Rohr, U. (2006). ‘Gender and Climate Change – a Forgotten Issue?’ Tiempo: Climate Change Newsletter 59.
 • [15] Said, E. (2005). Orientalizm. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • [16] Stanisławski, P. (2017). Jak globalne ocieplenie wpływa na Polskę, http://www.crazynauka.pl/jak-globalne-ocieplenie-wplywa-na-polske/
 • [17] Swarup, A., Dankelman, I., Ahluwalia, K., Hawrylyshyn, K. (2011). Weathering the Storm: Adolescent Girls and Climate Change, Plan London: UK, - http://www.ungei.org/weatherTheStorm.pdf .
 • [18] Walzer, H. (2010). Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • [19] Wojakowski, D. (2007). Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
 • [20] Zajadło, J. (2005). Prawo międzynarodowe wobec problemu >państwa upadłego<, Państwo i Prawo, Warszawa, nr 2, s. 3-20.
 • [21] http://www.crazynauka.pl/polska-2100-zostanie-zalane-poziom-morz-sie-podniesie/
 • [22] http://energiaodnowa.pl
 • [23] http://fsi.fundforpeace.org
 • [24] http://flood.firetree.net
 • [25] https://www.imf.org/external/pubs/ft/gmr/2007/eng/gmr.pdf
 • [26] http://www.klimatdlaziemi.pl
 • [27] https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/663-mln-ludzi-na-swiecie-nie-ma-dostepu-do-czystej-wody-informuje-UNICEF-z-okazji-Swiatowego-Dnia-Wody
 • [28] https://www.who.int/globalchange/publications/COP24-report-health-climate-change/en/-
 • [29] Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. Dz. U. z 1991 r., nr 119, poz. 515: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911190515, dostęp z dnia 21.04.2017.
 • [30] Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. Dz.U. z 1991 r., nr 119, poz. 517: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911190517, dostęp z dnia 21.04. 2017.
 • [31] Góralski, B., http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/266462/Mechanizm% 20klimatyczny%20Ziemi%20i%20społeczne%20skutki%20zmian%20klimatu.pdf - dostęp z dnia 24.04.2017.
 • [32] W. Majewski, Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) - raport dostępny: klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2011/02/zad.9_R2010.
 • [33] GTZ, ‘The Governance Cluster – Climate change and gender: economic empowerment of women through climate mitigation and adaptation.’ Working Paper October 2010, https://www.oecd.org/dac/ gender-development/46975138.pdf
 • [34] Raport WHO – https://www.who.int/globalchange/publications/ COP24-report-health-climate-change/en/
 • [35] World Bank (2007) Global Monitoring Report 2007 – Millennium Development Goals: Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States. Washington, DC: World Bank: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gmr/2007/eng/gmr.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-905c830c-c3c5-461f-9f5d-b92e43bb39c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.