PL EN


2012 | 74 | 3-4 | 707-732
Article title

Paradoks sztuki narodowej i modernizmu. Władysław Strzemiński laureatem nagrody artystycznej miasta Łodzi w roku 1932

Authors
Title variants
Paradox of National Art and Modernism. Władysław Strzemiński, Winner of the Artistic Prize of Łódź in 1932
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text focuses on an important event in the artistic history of the 2nd Polish Republic, i.e. awarding a prestigious Prize of the City of Łódź in 1932, on this occasion for the first time to an artist. The winner, as it turned out, was Władysław Strzemiński. Previously only writers had been awarded it and they strongly criticized the prize founders’ decision, considering it a deprivation of their own privilege. The originator of widening the prize’s formula, head of the Culture and Art Department at Łódź Municipality Przecław Smolik, though himself a writer and bibliophile. Awarding the prize to Strzemiński was an unprecedented event in the history of the artistic life in inter-war Poland. The social ranking of the prize was extremely high. Additionally, the question of the artistic Prize also became the direct cause of transferring in 1923 the discourse on the essence of the Avant-garde, and Constructivism in particular, from professional artistic journals to popular national press, as well as to periodicals conservative in their character. It was a phenomenon of a sudden and unexpected permeating of the issues of previously elitist art to mass culture circulation on an unprecedented scale.
Year
Volume
74
Issue
3-4
Pages
707-732
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa
References
  • Baranowicz Zofia, Władysław Strzemiński, Warszawa 1984.
  • Chmielewska Agnieszka, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.
  • Jamroziakowa Anna, „Michał Sobeski -– życie i dzieło”, [w:] Michał Sobeski, „Wokół filozofii i teorii sztuki”, oprac., wstęp i dobór tekstów Anna Jamroziakowa, Poznań 2011.
  • Konstantynów Dariusz, „On the Reception of Soviet Art in Poland in the 1930s”, Centropa 2010, nr 1.
  • Konstantynów Dariusz, „Sztuka i państwo”, Academia 2007, nr 2.
  • Piotrowski Piotr, „Awangarda między estetyką a polityką. Konstruktywizm w opinii publicznej, 1921-1934”, [w:] Władysław Strzemiński 1893-1952, Łódź 1994.
  • Piotrowski Piotr, „The Avant-garde Institutionalised? The 1932 City of Łódź Art. Prize Awarded to Władysław Strzemiński”, Umění 2003, nr 3.
  • Strzałkowski Jacek, Słownik artystów łódzkich. Malarze, graficy, rzeźbiarze i rzemieślnicy, Łódź 2005.
  • Turowski Andrzej, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-905cf3d7-9f5b-4863-88e6-e3655b7dd3a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.