PL EN


2014 | 179 | 138-149
Article title

Adresaci aktualnych zmian systemu finansów publicznych

Content
Title variants
EN
The Addressees of the Current Changes in the Public Finance System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The global financial crisis has exerted strong pressure on publicly financed systems, necessitating the implementation of radical changes called reforms. The reforms are addressed to various social groups within the public sphere. For the changes to be effective, the addressees must be well known in the first place. To gain the necessary knowledge not only economic but also sociological analysis is necessary, as well as decision making based on a systemic vision. This article concentrates on the current projects of the Polish government related to public finance. The presented examples are used for formulating conclusions which show the directions of the reforms, as well as the selective treatment and determination of the their addressees.
Keywords
Year
Volume
179
Pages
138-149
Physical description
Contributors
References
 • Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1990.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna - koncepcje - instytucje - koszty. Poltext, Warszawa 2000.
 • Gumplowicz L.: System socjologii. W: Klasyczna teoria socjologiczna. Wybór tekstów. Red. P. Śpiewak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hirszowicz M.: Stąd, ale dokąd. Społeczeństwo u progu nowej ery. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Krauz-Mozer B.: Teorie polityki. Założenia metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mortimer-Szymczak H.: Związki polityki ekonomicznej z polityka społeczną (okres transformacji). W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A. Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • North D.C.: Efektywność gospodarcza w czasie. W: Współczesne teorie socjologiczne. Red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Scholar, Warszawa 2004.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Piaszczyński W.: Anatomia pieniądza. SCRIPT, Warszawa 2004.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Sztompka P.: Socjologia zmian społecznych. Znak, Kraków 2007.
 • Szumlicz T.: W sprawie modelowego spojrzenia na politykę społeczną w Polsce. W: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A. Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Weber M.: Obiektywność poznania w naukach społecznych. W: Klasyczna teoria socjologiczna. Wybór tekstów. Red. P. Śpiewak. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Wydatki socjalne w latach 2000-2020. Red. I. Wójcicka. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-905e50ea-96c8-4ba0-a726-c7fc80676912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.