PL EN


2012 | 1 | 145-154
Article title

Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego

Authors
Content
Title variants
EN
Conditions of Small and Middle-Sized Business Companies’ Development in the Voivodship of Warmia and Mazury and the Adjacent Kaliningrad District
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność przedsiębiorcza we współczesnych warunkach wymaga określonych uregulowań i tworzenia mechanizmów motywacyjnych dla efektywnego wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w dwóch sąsiadujących regionach: Obwodzie Kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim jest ściśle związany ze specyfiką i właściwościami rozwoju całej polskiej gospodarki. W Obwodzie Kaliningradzkim istotnym zagadnieniem jest stworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji czteroetapowego szczególnego systemu gospodarczego (w l. 1991–2031). Wspólną cechą charakteryzującą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obu sąsiadujących regionach jest udział tych firm w strukturze podmiotów gospodarczych. Zarówno w Obwodzie Kaliningradzkim jak i województwie warmińsko-mazurskim największy udział w strukturze mają przedsiębiorstwa handlowe i naprawcze (34,4% w Obwodzie Kaliningradzkim i 27,9% w województwie warmińsko-mazurskim), a niewielki w przemyśle (11,7% w Obwodzie Kaliningradzkim i 9,0% w województwie warmińsko-mazurskim) oraz w budownictwie (10,7% w Obwodzie i 10,4% w naszym województwie).
EN
At present entrepreneurial activities are desperately in need of specific regulations in order to supply motivating mechanisms conducive to a successful development of small and middle-sized business-establishments in the adjacent regions of the Voivodship of Warmia and Mazury and the Kaliningrad District. The expansion of small and middle-sized business companies in the Warmia-Mazurian voivodship is inseparably linked with the particular situation and the development of the Polish economy as a whole. In the Kaliningrad District, though, the central issue assuring the existence and expansion of the companies in question depends on the realization of the conditions implied by the specific four-stage economical development program1991–2031. A common characteristic of the development of small and middle-sized business companies in the neighboring regions is their contribution to the framework of economic subjects. In both regions the retail industry and repair services account for the lion’s share of the economic structure (34,4% in the Kaliningrad region versus 27,9% in the Warmińsko-Mazurian voivodship) followed by a rather modest industry sector (11,7% in the Kaliningrad. District, 9,0% in the Warmińsko-Mazurian voivodship) and the building trades (10,7% in the neighboring district, 10,4% in our voivodship).
Year
Issue
1
Pages
145-154
Physical description
Contributors
author
References
  • Aktywność ekonomiczna małej przedsiębiorczości, [red.] W.S. Bilczak, Wydawnictwo RGU im. I. Kanta, Kaliningrad 2008.
  • Przedsiębiorczość regionu, [red.] W.S. Bilczak, Wydawnictwo RGU im. I. Kanta, Kaliningrad 2008.
  • Raport w stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w l. 2008–2009, PARP, Warszawa 2010.
  • Wikipedia wolna encyklopedia, URL: http://ru.wikipedia.org.
  • Zbiór danych statystycznych „Obwód Kaliningradzki i Województwo Warmińsko-Mazurskie w liczbach", Olsztyn 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-905ee8a7-596d-4722-9da2-74f30883dc42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.