PL EN


2020 | 74 | 1-2 (328-329) | 145-154
Article title

Nocne wołanie imion. Relacja z pierwszego kroku, refleksje na kanwie kilku lektur

Title variants
EN
Night-time Revocation of Names. Report from the First Step. Reflections Against the Backdrop of Several Readings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasie drugiej wojny światowej w pogórzańskim miasteczku Stróże ukrywa się wybitny matematyk Hugo Steinhaus. Po wojnie publikuje książkę pt. Wspomnienia i zapiski, w której przywołuje tamten mały kawałek świata w czasie okupacji. W moim tekście zastanawiam się, czy można zbudować prawdziwą opowieść o historii w oparciu o jej urywek, strzęp, o niepełną relację uwarunkowaną miejscem i czasem. w których żył relacjonujący. Czy taka opowieść jest pełnoprawnym materiałem archiwalnym czy też ledwie przypisem do archiwum. I czy archiwum zawiera w sobie gotową, pełną opowieść, czekające na nas gotowe historie czy też pozostawia nas na końcu z doświadczeniem braku, utraty, melancholii.
EN
The outstanding mathematician Hugo Steinhaus spent the Second World War hiding in the little foothill town of Stróże. After the war he published Wspomnienia i zapiski, a book recalling this small occupation-era fragment of the world. M. Sznajderman wonders whether it is possible to construe a true story about history based on its fragment, a shred, an incomplete account determining the time and place in which the author of the account lived. Is such a story legitimate archival material or merely an archive footnote? And does the archive contain a ready, complete narrative, a total story waiting for us, or does it ultimately leave us with an experience of lack, loss, and melancholy?
Keywords
Year
Volume
74
Pages
145-154
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-906c2d8f-02fd-4f13-a762-5c0ec0dd4d2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.