PL EN


2013 | 911 | 65-76
Article title

Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Title variants
EN
Regulation of Economic Activity in the Collection of Municipal Waste from Property Owners and Septic Tank Services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Municipalities are required to organise the collection of municipal waste from pro­perty owners where residents live. Amendments to the Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities, which entered into force on 1 January 2012, made changes to the business responsible for collecting and transporting waste from property owners and the emptying of septic tanks and transportation of liquid waste. The amendment of the law replaced the requirement to register regulated activity only for businesses engaged in activities related to the collection of waste but left alone the required licensing of companies engaged in emptying septic tanks and transporting liquid waste. This decision is questionable from the point of view of the principle of proportionality in restricting the freedom of economic activity.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland , piotrowa@uek.krakow.pl
References
 • Jaśkowska M. [1998], Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1994 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 • Nowicki H., Nowicki P. [2013], O potrzebie zamówień „in house” w gospodarce odpadami. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 • Orzeczenie Trybunału z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=994.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz.U., poz. 122.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu porządku w gminach, Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 208, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 152, poz. 897.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.
 • Waligórski M. [1998], Administracyjna regulacja działalności gospodarczej – problemy prawnej reglamentacji, „Ars boni et aequi”, Poznań.
 • Wyrok NSA z dnia 16 stycznia r. 2008 r., II OSK 1846/2006, Lex Polonica nr 1838200.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-906e1438-2e9f-4c05-becd-d9ac371cc28c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.