PL EN


2012 | 2 | 55-77
Article title

RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA (CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA)

Authors
Content
Title variants
EN
RELIGION AS AN INDISPENSIBLE COMPONENT OF THE JAPANESE CONCEPT OF EDUCATION (CONTINUITY AND CHANGE)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Religia jest w Japonii ciągle aktualnym przedmiotem dyskursu edukacyjnego. Autorka przedstawia obraz ewolucji tego dyskursu na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Tekst składa się z trzech części. Najpierw zrekonstruowano przemiany, jakie dokonały się w relacji między edukacją a religią w Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu japońskiej pedagogiki reformy. Następnie na podstawie dwóch przedmiotów nauczania szkolnego: lekcje moralności i etyki przedstawiono aktualną kontrowersję odnośnie do stosunku między kształceniem a religią. W pierwszej z tych analiz chodzi przede wszystkim o pytanie, w jaki sposób szkoły publiczne obchodzą się z religijnością, a konkretnie z odczuciem religijnym. W drugiej autorka rozważa pytanie, jak te same szkoły przekazują wiedzę na tematy związane z różnymi religiami. Na zakończenie, w trzecim punkcie, wydobyto momenty ciągłości i zmiany, jakie ukazują się odnośnie do roli religijności w edukacji japońskiej.
EN
In Japan religion is still a current subject of educational discourse. The author presents a picture of the evolution of this discourse over the last two centuries. The paper has three sections. The first one deals with the transformations which took place in the relationship between education and religion in Japan, with particular emphasis on the period of Japanese education reform. Then, on the basis of two items of school learning – lessons on morality and ethics – the current controversy is presented with regard to the relation between education and religion. In the first of these analyses, the question is primarily about how public schools deal with religion, and specifically with religious feeling. In the second, the author considers how these same schools transmit knowledge on topics related to different religions. Finally, the third point covers the moments of continuity and change which appear with regard to the role to be attributed to religion in Japanese education.
Year
Issue
2
Pages
55-77
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • University of Mie Mie (Japonia)
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9071db01-25d7-4670-81c9-0f989614b62c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.