PL EN


2015 | 4 (783) | 22-32
Article title

Doskonalenie systemów zarządzania w sektorze usług komunalnych

Title variants
EN
The Improvements to the Management Systems In Municipal Services Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i rozwoju sektora usług w gospodarce w odniesieniu do PKB, dynamiki zatrudnienia w usługach, udziału wydatków publicznych oraz potrzeby efektywnego wydatkowania środków jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych. Istotnym elementem wzrostu efektywności podmiotów usługowych jest doskonalenie systemów zarządzania. Zaprezentowane efekty zastosowania w samorządowej wielobranżowej spółce komunalnej elementów zbioru ciągłego doskonalenia zarządzania stanowią potwierdzenie zasadności implementacji CMI nie tylko w sektorze wytwórczym, lecz także w sektorze usługowym.
EN
The purpose of this article is to present the significance and development of the service sector in the economy in relation to GDP, employment growth in services, the share of public expenditure and the need for local governments effective spending in order to carry out their tasks. An essential factor of the increased efficiency of service providers is to improve the management systems. The presented effects of applying the components of continuous improvement of management in multisector municipal company confirm the requirement of implementation of the CMI, not only in the manufacturing sector, but also in the service sector.
Contributors
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek, Społeczna Akademia Nauk
  • mgr inż. Tadeusz Jakub Chruściel, Społeczna Akademia Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9072a022-da50-41cd-89a3-9eac7bc7f5ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.