PL EN


Journal
2015 | 11 | 1 | 78-86
Article title

LEARNING FROM EXPERIENCES IN SUSTAINABLE TRANSPORT PRACTICE: GREEN FREIGHT EUROPE AND THE IMPLEMENTATION OF A BEST CASES DATABASE

Selected contents from this journal
Title variants
PL
UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE W ZRÓWNOWAŻONEJ PRAKTYCE TRANSPORTOWEJ: GREEN FREIGHT EUROPE ORAZ WDROŻENIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: For many logistics service providers and shippers sustainable transport is still a relatively recent issue, even if almost every transportation company is engaged in sustainability. Each has had different experiences with making transportation more sustainable. By looking at the efforts and successes of others sharing these experiences could help shippers and logistics service providers to obtain new innovative ideas of how to become more sustainable. The certification organization Green Freight Europe (GFE) wants to develop a database for these types of experiences in order to encourage its members to generate sustainable initiatives. Method: In support of this plan, we interviewed several logistics service providers and shippers and conducted a brief survey among GFE members. Results: Sustainability forms one of the goals for all interviewed companies mainly based on cost reduction but followed closely as a tool to attract new customers. At the moment, the information obtained to keep updated on sustainability comes mainly from truck producers and not from information from best cases from other logistics service providers. Conclusions: We have found that there is a willingness to submit best cases, but also a fear that the submitter will miss his competitive advantage by telling others about his innovations.
PL
Wstęp: Dla wiele dostarczycieli usług logistycznych oraz przewoźników pojęcie transportu zrównoważonego jest pojęciem całkiem nowym, nawet biorąc pod uwagę, że większość fakt, że większość firm transportowych jest już włączonych w rozwój zrównoważony. Każdy z nich ma też inne doświadczenia w tym zakresie. Obserwując wysiłki i osiągnięcia, wydaje się korzystnie dzielenie się swoimi doświadczeniami, które mogą się przyczynić do wprowadzenia nowych innowacyjnych metod prowadzących do zrównoważonego rozwoju firm. Certyfikowana organizacja Green Freight Europe (GFE) chce stworzyć bazę danych obejmujących różnego rodzaju doświadczenia w celu wspierania swoich członków do bardziej zrównoważonego rozwoju. Metoda: przeprowadzono wywiady z dostarczycielami usług logistycznych oraz przewoźnikami jak również przeprowadzono krótką ankietę wśród członków GFE. Wyniki: Rozwój zrównoważony kojarzy się praktycznie wszystkim ankietowanym przedsiębiorstwom z redukcją kosztów, ale również z narzędziem mogącym przyciągnąć nowych klientów. Obecnie otrzymane informacje o podtrzymywaniu praktyk rozwoju zrównoważonego pochodzą głównie od producentów samochodów a nie od dostarczycieli usług logistycznych. Wnioski: Stwierdzono, że istnieje chęć dzielenia się dobrymi praktykami, ale również obawa, że przekazujący informację straci swoją przewagę konkurencyjną poprzez przekazanie innych informacji o unowocześnieniach.
Journal
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
78-86
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-907c4853-d30f-4c45-8425-61363f15e6d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.