PL EN


Journal
2013 | 4 | 4-9
Article title

Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers

Content
Title variants
PL
Fizjologiczna adaptacja współczesnych ukraińskich przedszkolaków
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: High demands of modern social environment to the child’s individual development are connected with their health decline and wide variation of individual capabilities. Because of such inconsistency decreased functional abilities are being observed in preschoolers. It leads mainly to health problems and developmental disorders. Body adaptive properties are considered to be the integral indicator of health. Researches find high prevalence of the lack of adaptation among children of different age groups which might lead to low quality of life. Aim of the study: The aim of the research was to estimate preschooler’s cardiovascular system functioning and the adaptation abilities based on the examples of children from Tarnopol, Ukraine. Material and methods: 170 healthy preschoolers were among the participants of the research. Anthropometry and the assessment of some hemodynamic parameters were performed to draw conclusions about the level of their cardiovascular capacity. Results: Only 54.7% of the examined children reflect the satisfactory level of cardiovascular system adaptation. The deviations mainly result from high BMI, Rate Pressure Product and abnormal reaction of the autonomic nervous system after a squatting test. Conclusions: Simple noninvasive methods (functional changes index, pulse rate and blood pressure and the indicator of arteries’ pressure) help to identify children with reduced circulatory response to stress and physical burden.
PL
Wstęp: Wysokie wymagania współczesnego środowiska społecznego wobec indywidualnego rozwoju dziecka są związane z ich niskim poziomem zdrowia i dużym zróżnicowaniem adaptacji poszczególnych funkcji organizmu. Z powodu takiej niezgodności u dzieci w wieku przedszkolnym obserwuje się zmniejszenie zdolności funkcjonalnych. Prowadzi to do problemów zdrowotnych i zaburzeń rozwojowych. Właściwości adaptacyjne organizmu są uważane za integralny wskaźnik zdrowia. Wczesne badania pozwoliły znaleźć wysoką częstość dysadaptacji dzieci z różnych grup wiekowych, co może prowadzić do zniżonej jakości życia. Cel badania: Celem przeprowadzonych badań była ocena funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i określenie zdolności adaptacyjnych na przykładzie dzieci z Tarnopola na Ukrainie. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 170 zdrowych przedszkolaków (w wieku 3-5 lat). Badanie pomiarów antropometrycznych i niektórych parametrów hemodynamicznych przeprowadzono w celu określenia poziomu adaptacji i dyzadaptacji układu sercowo-naczyniowego dzieci. Wyniki:Jedynie 54,7% badanych dzieci posiada zadowalający poziom ogólnego dostosowania się układu krążenia. 45,3% przedszkolaków wykazuje ogólne odchylenia adaptacji (wysoki BMI, wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowe reakcje układu sercowo-naczyniowego i nerwowego w próbie wysiłkowej). Wnioski: Proste nieinwazyjne metody (definiowanie wskaźników antropometrycznych, pulsu i ciśnienia krwi oraz obliczenia indeksu zmian funkcjonalnych, wskaźnik ciśnienia tętniczego) mogą pomóc w identyfikacji dzieci z obniżonym poziomem odporności układu krążenia na stres i obciążenie fizyczne.
Journal
Year
Issue
4
Pages
4-9
Physical description
Dates
accepted
2013-11-27
Contributors
 • I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine
 • I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine
References
 • The law of Ukraine from July 11, 2001 of No. 2628-III “About preschool education”
 • Jenkins S, Bax M, Hart H. Behaviour problems in pre-school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2006; 21(1): 5-17.
 • Olesen LG, Kristensen PL, Korsholm L et al. Physical Activity in Children Attending Preschools. Pediatrics[serial online] 2013. Oct 14 [sited 16.08.2013]. Available from URL: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/10/09/peds.2012-3961.
 • Hughes BM, Howard S, James JE, et al. Individual differences in adaptation of cardiovascular responses to stress. Biol Psychol 2011; 86(2): 129-36.5. Baevsky RM. The analysis of heart rate variability: history and philosophy, theory and practice [serial online] Clinical informat-ics and telemedicine Available from URL http://www.uacm.kharkov.ua/eng/eresume/e-resume-3-baevsky.htm
 • Kvashninа LV., Makovkina yuA. Early diagnosis of children’s health: assessment of adaptive. Art of treatments2005. 10: 28-30.
 • Oshevensky LV, Krylov EV, EA Ulanova. The study of human health on functional parameters of the body: Study guide: Nizhny Novgorod; 2007.
 • Philips JC, Scheen AJ. Squatting test: A posture to study and counteract cardiovascular abnormalities associated with auto-nomic dysfunction. Auton Neurosci 2011; 5; 162(1-2): 3-9.
 • Plowman, Sharon A, Smith, Denise L. Exercise physiology for health, fitness, and performance. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 • Sadrzadeh Rafie AH, Sungar GW, Dewey Fea et al. Prognostic value of double product reserve. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil2008; 15(5): 541-7.
 • Eleanor McDermid. Double product fails to aid vascular risk prediction. Am J Hypertens 2013; 26: 665-672.
 • Malikov MV, Svatyev AV., Bogdanovska NV. Functional diagnosis in physical education and sport: a manual for students in higher education. Zaporozhye: ZSU, 2004.
 • Antropova MV, Kuznetsova LM, Ryzhova SA et al. Psycho-edu-cational and hygiene approaches to organization of developing classes for 4-5-year-old children. Guidelines for teachers and parents. Moscow: Russian academy of education, Institute of Developmental Physiology, 2002.
 • Baevsky RM., Berseneva AP. Evaluation of adaptive abilities of the body and the risk of disease. Moscow, Medicine, 1997.
 • Kostenko AV. Adaptive capacity of healthy children of primary school and correction of metabolic disturbances [dissertation]. State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecol-ogy of Ukraine”; 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-907cbe9e-7419-4ec4-8fee-d95bfe59f5b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.