PL EN


1990 | 3 | 157–170
Article title

Z demonologii wschodniej Lubelszczyzny

Authors
Content
Title variants
EN
From the demonology of the Eastern Lublin region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikowane materiały pochodzą z kilku wsi wschodniej części byłego województwa lubelskiego. Zebrane zostały przez autora w latach 1984–1987, a jego informatorami byli najstarsi mieszkańcy wsi, autochtoni, w większości dwujęzyczni, znający gwarę polską i ukraińską. Tematem przedstawianych tekstów są wierzenia ludności wiejskiej wschodniej Lubelszczyzny w świat demonów. Główni bohaterowie tych opowiadań to rusałki, żelazne baby, topielce, diabły. Pokazany jest również związek niektórych ludzi (a raczej zawodów przez nich wykonywanych), np. młynarzy, owczarzy ze światem nadprzyrodzonym. W opowiadaniach znalazły wyraz ludowe zasady moralności: za złe postępowanie człowiek musi ponieść karę po śmierci. Ogniki na bagnach to – według interpretacji ludu – duch geometry, który pomierzył pole. Najwięcej miejsca zajmują opowiadania o diable, który łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi (służąc im często swoimi umiejętnościami bądź wcielający się w ich postaci). Ponadto w prezentowanym wyborze są opowiadania o strachach na cmentarzu, o duchach zmarłych bliskich osób, mogących się pokazywać pod różnymi postaciami.
EN
The materials published come from a number of villages in the Eastern part of the former Lublin Voivodeship. They were collected by the author between 1984 and 1987. The group of interviewees comprised the oldest inhabitants of villages, mostly bilingual natives who knew the Polish and Ukrainian dialects. The theme of the texts are beliefs about the world of demons held by villagers from the Eastern Lublin region. The rusalki [female entities or demons associated with water], żelazne baby/ [sg. železnaâ baba/ an iron lady – a demon], topielice [sg. topielica, a female demon, the soul of a young woman who drowned], and devils are the main characters in these stories. The relationship between some people (or rather their occupation), such as millers or shepherds and the supernatural world is also depicted in the article. The rules of folk morality are expressed in these stories, i.e. there is a punishment after death for bad behaviour. Dancing lights [Pol. ogniki, Lat. ignis fatuus, or will-o’-the-wisp] in the marshes are – according to folk interpretations – the ghost of the geometra [a land surveyor] who measured a field. Stories about the devil who establishes relationships with people very easily (often offering his services to humans or impersonating humans) are the most common. Moreover, in the presented selection, there are stories about the starchy [fears/ scares]. They are believed to be demons or ghosts of close people who died. They inhabit graveyards and can appear in various forms.
Year
Volume
3
Pages
157–170
Physical description
Contributors
elaborated by
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-908a00b5-2cb3-494b-ab15-7f8acab17323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.