Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 219-227

Article title

PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

Authors

Content

Title variants

EN
THE ATTEMPT TO CREATE HOMOGENEOUS GROUPS OF PROVINCES IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu utworzenie jednorodnych grup województw, które następnie poddano syntetycznej charakterystyce z punktu widzenia trzech aspektów, tj. wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, gospodarki mieszkaniowej oraz zmiennych makroekonomicznych. Proces grupowania województw został przeprowadzony z wykorzystaniem statystycznych narzędzi analizy wielowymiarowej, tj.: analizy skupień oraz analizy czynnikowej. Wykorzystanie wspomnianych narzędzi miało na celu wskazanie zmiennych diagnostycznych istotnie wpływających na kształtowanie się rynku nieruchomości mieszkaniowych. Etapem następującym po wyodrębnieniu grup województw homogenicznych, był krok polegający na ich syntetycznej wielowymiarowej charakterystyce.
EN
This paper presents the research process aimed at creating homogeneous groups of provinces in the residential real estate market and their multifaceted analysis. The process of formation of the relatively homogeneous groups of provinces was conducted using a multivariate statistical analysis tools, such as cluster analysis and factor analysis. The use of these tools to identify diagnostic variables significantly influencing the residential real estate market. Stage following the separation of homogeneous groups of provinces, was the step of the synthetic analysis and multidimensional characteristics.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

219-227

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
  • Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych Politechnika Opolska

References

  • Aczel A. D. (2000) Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 849-916.
  • Mach Ł.(2012) Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych, Ekonometria 3(38)/2012 pod redakcją Józefa Dziechciarza, Wrocław, str. 106-116.
  • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2013
  • Panek T. (2009) Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, str.105-169.
  • Witkowska, D. (2002) Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN, Warszawa, str.80-90.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-908e1d77-caf9-4ac7-8528-5f5c11d0a56e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.