Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 13

Article title

Procesy logistyczne w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego państwa

Content

Title variants

EN
Logistic processes in the non-military subsystem of the state defensive system

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The provision of the proper functioning of logistic processes in a crisis situation or in wartime requires appropriate preparation. The fulfilment of the needs of Poland’s national security is primarily the responsibility of the Polish Armed Forces. The actions and operations conducted by the Polish Armed Forces are supported by the designated bodies of the Civil Service in the non-military subsystem of Poland’s defensive structure. An especially important function is performed by logistic processes, which influence the development of economic and defensive links in the state’s defensive struc-ture.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Doktryna logistyczna sił zbrojnych RP D-4 (B), Bydgoszcz 2014.
 • 2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • 3. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Warszawa 2013.
 • 4. Ficoń Krzysztof, Współczesna logistyka wojskowa, BEL Studio, Warszawa 2002.
 • 5. Jałowiec Tomasz, Współczesna logistyka w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Pła-czek Janusz (red.), Difin, Warszawa 2014.
 • 6. Kurek Sylwester, Logistyczny wymiar systemu obronnego państwa, Zeszyty naukowe, nr 3/2011, AON.
 • 7. Sosnowski Adam, Zamiar Zenon, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2001.
 • 8. Szymonik Andrzej, Logistyka w bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydanie 2, Difin, Warszawa 2011.
 • 9. Szymonik Andrzej, Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce, Logistyka, nr 2/2011.
 • 10. Wasylko Mieczysław, Obronność a logistyka, Zeszyty studenckie, Seria logistyki, nr 6, AON, Warszawa 1998.
 • 11. Wojnarowska – Szpucha Sylwia, Wojnarowski Jan, System – podsystem obronny państwa i świadczenia na jego rzecz, AON, Warszawa 2014.
 • 12. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html.
 • 13. https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/aktywnosci-prezydenta/7467,Prezydent-podpisal-ustawe-o-zasadach-pobytu-sojuszniczych-wojsk-na-terytorium-RP.html?search=9679

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9094930d-dd15-40ec-9c98-d4712f88984a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.