PL EN


2014 | 3/1 | 265-275
Article title

Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Business Financing Options of Small and Medium-Sized Enterprises
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The small and medium-sized enterprises play an important role in the national economy due to the fact that it produces a large share of GDP and generates numerous jobs. The main source of funding for a large number of small and medium-sized companies is equity, amounting to more than half of the necessary funds, which hardly enough for its ongoing business operations. All businesses, regardless of the nature of the business must address its funding. Undoubtedly, the most significant barrier to the development of this sector is the shortage of equity and the difficulty in obtaining external financing. It is necessary to increase the level of literacy funding opportunities. The paper presents an example of the possibilities of financing of small and medium-sized enterprises of foreign capital.
Year
Issue
3/1
Pages
265-275
Physical description
Contributors
References
  • Czerwińska-Kayzer D., Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Roczniki Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006.Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Factoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2008, nr 66.Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005.Matejun M., Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, w: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012.Okręglicka M., Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne leasingu, Difin, Warszawa 2004.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PAR P, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf.Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.Trybuła P., Leasing. Poradnik przedsiębiorcy, PAR P, Radom 2004.Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).Wolak-Tuzimek A., Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.Zuzek D., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1/3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-909bb87c-773e-47a8-ab0c-5923e91c3b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.