PL EN


2019 | 19 | 1 | 51+57
Article title

Studying of physical development features of elite athletes of combat sports by means of special indexes

Content
Title variants
PL
Zastosowanie specjalnych indeksów w badaniu cech rozwoju fizycznego elity zawodników uprawiających sporty walki
Languages of publication
Abstracts
EN
Purpose. The analysis of bodybuild features of elite athletes of combat sports with the application of special indexes. Methods. 22 anthropometrical indicators were defined, 13 indexes of physical development were calculated on their basis. 29 elite athletes (Candidates Master of Sports and Masters of Sports) were divided into groups. 1 – 7 athletes (judo, sambo, Greco-Roman wrestling, and freestyle wrestling), (18,43±0,43 years). 2 – 9 kickboxing athletes, (18,22±0,52 years). 3 – 13 combat sports athletes (karate, taekwondo, hand-to-hand fight), (18,00±0,28 years). Results. Higher body mass index in athletes demonstrates the prevalence of muscular component of somatotype. The Erismann and Pignier indexes, shoulders width index illustrate the best development of muscles in athletes and kickboxing athletes in comparison with karate athletes, and taekwondo. Increase in a relative body surface of athletes demonstrates the growth of their aerobic opportunities. Increase in the power index confirms the importance of grip strength for success in combat. Indexes of a ratio of segments of extremities reflect features of the technique of combat sports. Conclusions. The existence of the features caused by combat sports is confirmed. The competency of special indexes application which is especially illustrated ratios of extremities segments in the monitoring of athletes’ functional condition is also proved.
PL
Cel. Analiza cech budowy ciała za pomocą specjalnych indeksów najlepszych sportowców uprawiających sporty walki. Metody. Wyznaczono 22 wskaźniki antropometryczne, na ich podstawie obliczono 13 wskaźników rozwoju fizycznego. 29 najlepszych sportowców (kandydatów na Mistrza Sportu i Mistrzów Sportu) podzielono na grupy. 1 – 7 zawodnicy (judo, sambo, zapasy klasyczne i zapasy stylu wolnego), (18,43 ± 0,43 lat). 2 – 9 zawodnicy kick-boxingu, (18,22 ± 0,52 lat). 3 - 13 zawodnicy sportów walki (karate, taekwondo, walka wręcz), (18,00 ± 0,28 lat). Wyniki. Wyższy wskaźnik masy ciała u sportowców pokazuje przewagę składnika mięśniowego somatotypu. Wskaźniki Erismanna i Pigniera, wskaźnik szerokości ramion wskazują na najlepszy rozwój mięśni u zawodników i zawodników kickboxingu w porównaniu z zawodnikami uprawiającymi karate i taekwondo. Wzrost względnej powierzchni ciała sportowców pokazuje wzrost ich możliwości aerobowych. Wzrost indeksu siły potwierdza znaczenie siły chwytu dla odniesienia sukcesu w walce. Wskaźniki proporcji segmentów kończyn odzwierciedlają cechy techniki sportów walki. Wnioski. Potwierdza się istnienie cech, do których przyczyniają się sporty walki. Udowodniono kompetencję zastosowania specjalnych indeksów, czyli szczególnie zilustrowane proporcje segmentów kończyn w monitorowaniu kondycji funkcjonalnej sportowców.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
51+57
Physical description
Contributors
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraine)
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
author
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraine)
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraine)
  • Kharkov National Agricultural University named Docuchayev, Kharkov (Ukraine)
  • Kharkov State Academy of Physical Culture, Kharkov (Ukraine)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90a1d098-0efa-4d48-ab0f-49e0ddbfe667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.