Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 3 | 65-85

Article title

Zastosowanie macierzy przepływów międzygałęziowych do wyznaczania hierarchii ważności infromacji w Internecie

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Use of the input–output matrix to determine the hierarchy of information on the Internet

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor rozpatruje graf Internetu jako globalną gospodarkę, w której jedynym wytwarzanym produktem jest informacja. Założono, że w przestrzeni sieci występuje hierarchia ważności informacji i poszczególnych słów kluczowych. Ważne słowa kluczowe tworzą duże grafy informacji, które przyciągają słabsze grafy, składające się z mniej znaczących danych. Grafy informacji są wzajemnie powiązane jak gałęzie produkcji w klasycznej gospodarce. W związku z tym, że w sieci informacji jest nieskończenie dużo, trudno ją mierzyć jakościowo lub badać, czy jest fałszywa, czy prawdziwa. Zaproponowano nietypowy, ilościowy pomiar informacji oraz analizę wag, jakie zachodzą między poszczególnymi słowami kluczowymi. Wykorzystano wyniki z wyszukiwarek internetowych. Do analizy ilości informacji oraz zależności, jakie zachodzą między poszczególnymi słowami kluczowymi użyto macierzy przepływów międzygałęziowych.
EN
The author examines the Internet network as a global economy in which the only output is information. It is assumed that there is a certain hierarchy of keywords in the net space. Important keywords create large information graphs, which attract smaller graphs consisting of less important data. Information graphs are linked to each other like branches of production in classical economics. Thus, due to the huge amount of information on the net, it is difficult to measure its quality, or whether it is true or false. A non-standard method of measuring information is proposed, as well as analysis of the weights between each of the keywords. Search results from Internet search engines were used. The input–output matrix was used to analyze the amount of information, as well as dependencies which occur between individual keywords.

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

65-85

Physical description

Contributors

  • Dział Rozwoju Uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, Polska

References

  • ADAMUS W., GRĘDA A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 2.
  • CHIANG A.G., Podstawy ekonomii matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
  • CZERWIŃSKI Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
  • DOWLING E.T., Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill Professional, 2000.
  • KACPRZAK D., Analiza modelu Leontiewa z użyciem skierowanych liczb rozmytych – S/WI/1/07, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka, Białystok 2007.
  • KIFNER T., Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Helion, Gliwice 1999.
  • KOWALCZYK E., O istocie informacji, WKŁ, Warszawa 1981.
  • SAATY T.L., Decision Making – The Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP), Journal of Systems Science and Systems Engineering, published at Tsinghua University, Beijing, 2004b, Vol. 13, No. 1, 1–34, March.
  • http://math.fullerton.edu/mathews/n2003/LeontiefModelMod.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90a3c1f9-42ed-4a8e-b171-70cd2cf86638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.