PL EN


2014 | 9 | 2 | 7-20
Article title

Profile obrazu pojęcia "wiara w Boga" w języku współczesnych Polaków w świetle badań ankietowych oraz wywiadów

Content
Title variants
EN
Profiles of the picture of faith in God in the language of contemporary Polish people in the light of surveys and interviews
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule mowa jest o postrzeganiu oraz rozumieniu pojęcia wiara w Boga przez współcześnie żyjących wierzących Polaków. Na podstawie ankiet oraz wywiadów usiłuję odkryć dominujące profile semantyczne ujawniające obrazowanie w języku omawianego pojęcia. Moim zamiarem jest zbadanie potocznego obrazu wiary w Boga wśród osób reprezentujących różne odłamy chrześcijaństwa. W tym celu stosuję narzędzia wypracowane na gruncie polskiej etnolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profilowania pojęć. Jest to przydatne narzędzie językoznawcze, które umożliwia organizację różnych aspektów pojęcia w ramach jednej definicji.
EN
The paper explores various ways of perceiving and understanding the notion of faith in God among contemporary Polish believers. Based on the data collected from questionnaires and interviews I try to uncover the dominant profiles of the construal of faith in the language. My intention is to study folk and colloquial images of faith among Christians representing different denominations. With this in mind, I use ethnolinguistic methodology, specifically the notion of a semantic profile which enables us to notice and organize various shades of meanings of a concept within the limits of its definition.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
7-20
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.
 • Bartmiński J., Profilowanie pojęć. Wybór prac, zestawił J. Bartmiński, Lublin 1993.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 9, Warszawa 1967.
 • Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
 • Grzegorczykowa R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, w: Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński i R. Tokarski, Lublin 1998.
 • Langacker R. W., Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1, Stanford 1987.
 • Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. J. Kardela, Lublin 1995.
 • Langacker R. W., Cognitive grammar. A basic introduction, Oxford 2008.
 • Muszyński Z., „Profilowanie” profilowania, w: Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński i R. Tokarski, Lublin 1998.
 • Smyk K., Językowo-kulturowy obraz bożonarodzeniowej choinki. Symbolika drzewka i ozdób, autoreferat rozprawy doktorskiej, „Wiedza i Edukacja” 2008,
 • http://wiedzaiedukacja.eu/archives/415 [dostęp 29.05.2014].
 • Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1981.
 • Wierzbicka A., Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90b935fa-ad52-488f-b509-7b5c87f7c845
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.