PL EN


2012 | 2(10) | 275-283
Article title

Jaki jest piesek? Śliczny. O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej wśród japońskich studentów

Content
Title variants
EN
What Is a Dog Like? Lovely? On Reception of Wisława Szymborska’s Writings Among Japanese Students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poetry analysis is never easy. Especially when someone’s literary output is observed and read from a perspective of few thousands kilometers and completely different cultural and philo-sophical background. Such situation takes place when one attempts to read Wisława Szymborska’s poetry in Japan. Language and literature specialists are able to trace numerous connections between her texts and their own reading experience; but for students who have just learned Polish and attempt to become familiar with our culture it is an outstanding chal-lenge. They have to conquer the barrier of language, culture and poetical presentation. But when they do that, their adventure with Polish poetry is just about to begin.
Contributors
  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, morcinek@gmail.com
References
  • Brodski J., Miłosz C., 1993, Wywiad, rozm. przepr. Tambor J., „Postscriptum Polonistyczne”, nr 6.
  • Cudak R., 1998, Tekst poetycki w kształceniu językowym obcokrajowców na poziomie średnim, w: Ostromęcka-Frączak B., red., Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, t. 10, Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Martyniuk W., 1997, Autentyzm i autonomia w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego jako obcego, w: Miodunka W., red., Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, Kraków: Księgarnia Akademicka.
  • Martyniuk W., 1998, Wartość dydaktyczna tekstów w nauczaniu języka obcego, w: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, t. 10, Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Sekiguchi T., 2007, Radykalność i otwartość liryki Wisławy Szymborskiej. Lektura heterodoksyjna, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie, t. 2, W kręgu znawców, Katowice: Gnome.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90cfd1bf-52b9-425c-a0c0-2ea3a28ca45f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.