PL EN


2015 | 30 | 165-177
Article title

Czy wolno nie stylizować?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Can we not stylize?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of colloquializing and archaizing of literary style in translation. The author agrees with Antoine Berman that such stylistic measures are difficult and result in many failed translation attempts but he considers stylization necessary and possible. His point of departure is Odile Schneider‑Mizony’s concept of “fictitious colloquiality” (oralité fictive) which leads to the creation of “spoken archi‑language”; in his opinion, the model of such translation in Poland is provided by the works of Zofia Chądzyńska. The author argues that this way of translating can be applied to other types of style, including archaizing, as proved by the successful translations done by Tadeusz Boy‑Żeleński and Andrzej Nowak.
Year
Volume
30
Pages
165-177
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adamowicz‑Pośpiech, A. (2012), Polifonia języków w przekładach Bronisława Zielińskiego, w: Fast, P., Osadnik, W.M. (red.), Wielcy tłumacze, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe – Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
 • Almodóvar, P. (2006), Volver, tłum. M. Chrobak, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Anonim (1140‑1200/ 2003), Pieśń o Cydzie, tłum. A.L. Czerny, Zielona Sowa, Kraków (wyd. I: 1970).
 • Anonim (1461‑1462), Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, Kraków, [on‑line] http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_swiecka/wiersz_o_zabiciu.html – 25.01.2016.
 • Anonim (przed 1508/1998), Z przygód imć pana Amadisa z Walii, jako też innych wiernych druhów jego, tłum. R. Jarocka‑Nowak, A. Nowak, Oficyna Literacka, Kraków.
 • Berman, A. (1985/2009), Przekład jako doświadczenie obcego, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Brumme, J. (2012), Traducir la voz ficticia, De Gruyter, Berlin.Conrad, J. (1920/2005), „List do C.S. Evansa z 2 X 1920”, w: Davies, L. (red.), The Collected Letters of J. Conrad, t. VII, s. 174 (przekład A.A.‑P.), Cambridge University Press.
 • Gołębiowski, Ł. (1830), Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcjonarza ułożone i opisane, A. Gałęzowski i Komp., Warszawa.
 • House, J. (1977), A Model for Translation Quality Assessment, Verlag Narr, Tübingen.
 • Krasnowolski, A., Niedźwiedzki, W. (1920), M. Arcta Słownik staropolski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 • Manrique, J. (1477), Coplas por la muerte de su padre, [on‑line] http://www.cervantesvirtual.com/obra‑visor/obra‑completa–/html/ff6c9480‑82b1‑11df‑acc7‑002185ce6064_4.html – 25.01.2016.
 • Manrique, J. (1477/1997), „Strofy, które złożył był don Juan Manrique na śmierć Mistrza Zakonu Santiago, don Rodryga Manrique, rodzica swojego”, w: Bracia ochotni sławić imię Chrysta… Czyli garść okruchów ze skarbca hiszpańskiej poezji nabożnej, wybór, tłum. i wstęp A. Nowak, Oficyna Literacka, Kraków.
 • Österreicher, W. (1996), „Lo hablado en lo escrito. Reflexiones metodológicas y aproximación a una tipología”, w: Kotschi, T., Österreicher, W., Zimmermann, K. (red.), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica, Iberoamericana, Frankfurt am Main–Madrid.
 • Piwkowska, A. (1999), „Opinia o «chirurgicznej precyzji» Stanisława Barańczaka”, Zeszyty Literackie, 65, Warszawa.
 • Puig, M. (1969), Boquitas pintadas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
 • Puig, M. (1975), Przeklęte tango, tłum. Z. Chądzyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Rajewska, E. (2012), „Emily Dickinson i jej «cień». O przekładach Ludmiły Mariańskiej”, w: Fast, P. (red.), Wielcy tłumacze (33 tom serii „Studia o Przekładzie”), Katowice, Śląsk.
 • Rojas, F. de (1502/1962), Celestina, tłum. K. Zawanowski, Warszawa, PIW.
 • Sadkowska, M. (2013), La oralidad fingida en „Boquitas pintadas” de Manuel Puig y su traducción al polaco, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (niepublikowana).
 • Schneider‑Mizony, O. (2010), „Traduire ou simuler l’oralité”, Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne, 15, Rouen.
 • Wilczek, P. (2001), „Archaizowanie przekładu. Polskie tłumaczenia «Sonetu X» Johna Donne’a”, w: tenże, Dyskurs, przekład, interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze, Gnome, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e2d3fb-39c3-429c-840a-3a3e4b22b2f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.