PL EN


Journal
2017 | 12 | 65-82
Article title

Skarb z epoki brązu z Okonka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Content
Title variants
EN
A hoard from Okonek, Złotów District, Wielkopolskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2015, sappers clearing an area in the Forest District of Okonek found a deposit of bronze objects. The hoard consisted of 12 bronze objects deposited in a clay vessel. The deposit consisted of: 1 fibula of Spindlersfeld type, with a convex bow ending with two spiral discs with a moveable pin, 1 plate fibula – a variety with smooth discs, 5 bronze bosses (discs), 2 ornamental objects made of wire, in the form of a double, massive spiral disc with a protruding loop, and 3 clothing buckles. All objects are in a very good state of preservation and are partly covered by patina. Based on analogies, the above-described deposit can be dated to the 5th period of the Bronze Age.
Journal
Year
Volume
12
Pages
65-82
Physical description
Contributors
 • ARCHEOGATOS Agata Trzop-Szczypiorska
References
 • Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Blajer W. 2008. Skarby w archeologii - utracone dziedzictwo czy zabezpieczony los? Alma Mater. Numer specjalny, 267-270.
 • Blajer W. 2013. Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”.
 • Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych (= Seria Monografii – Gdańskie Towarzystwo Naukowe 104, Prace Komisji Archeologicznej – Gdańskie Towarzystwo Naukowe 12). Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • Fogel J. 1988. „Import” nordyjski na ziemiach polskich u schyłku epoki brązu (= Archeologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Gedl M. 2004. Die Fibeln in Polen (= Prahistorische Bronzefunde 14/10). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 • Hänsel A., Hänsel B. 1997. Gaben an die Götter. Schätze der Bronzezeit Europas (= Bestandskataloge Band 4). Berlin: Staatliche Museen zu Berlin.
 • Kaczmarek M. 2012. Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko - Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych (= Prace Komisji Archeologicznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych 28). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Kostrzewski J. 1958. Kultura łużycka na Pomorzu. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kostrzewski J. 1966. Pradzieje Pomorza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Larsson L. 1975. The Fogdarp find. A hoard from, the Late Bronze Age. Meddelanden 1973-1974, 169-238.
 • Maciejewski M. 2016. Metal-Granica-Rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej (= Archaeologia Bimaris. Monografie 7). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Maraszek R. 1998. Spätbronzezeitliche Hortfunde entlang der Oder (= Unversitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 49). Bonn: In Komission bei Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 • Podgórski J. 1993. Fragment zapinki szpindlersfeldzkiej z Pączewa w woj. gdańskim W: F. Rożnowski (red.), Miscellanea Archaeologica Thaddaeo Malinowski Dedicata. Słupsk: Sorus, 305-311.
 • Rola J. 2011. Skarb ze Skórki gm. Krajenka. Sprawozdania Archeologiczne 63, 285-319.
 • Skrzypek I. 1999. Sprawozdanie z archeologicznych badań weryfikacyjnych i powierzchniowych prowadzonych w ramach „Archeologicznego Zdjęcia Polski” na obszarze nr 28-26 i 29-26, gm. Okonek, woj. wielkopolskie. Piła (Archiwum Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile).
 • Skrzypek I. 2001. Nie odzyskany skarb? Koszalińskie Zeszyty Muzealne 23, 169-183.
 • Sprockhoff E. 1938. Die Spindlersfelder Fibel. Ein Beitrag zum Verlauf der germanisch-illyrischen Grenze in Ostdeutchland (= Marburger Studien). Darmstadt, 205-233, ryc. 82-100.
 • Sprockhoff E. 1956a. Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des Nordischen Kreises (Periode V) (= Römisch-Germanisches Zentralmuzeum zu Mainz. Katalog 16). 1. Mainz: Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums.
 • Sprockhoff E. 1956b. Jungbronzezeitliche Hortfunde der Südzone des Nordischen Kreises (Periode V) (= Römisch- -Germanisches Zentralmuzeum zu Mainz. Katalog 16). 2. Mainz: Verlag des Romisch-Germanischen Zentral-museums.
 • Szafrański W. 1955. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki brązowej) w Wielkopolsce (= Biblioteka Archeologiczna 6). Wrocław: Ossolineum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e52ff6-c235-4bc8-8db4-36591fa267fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.