PL EN


2015 | 1 (22) | 91-105
Article title

Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej

Authors
Content
Title variants
EN
Overview and significance of operational risk in banking activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The publication aims to identify the definition of risk existing in banking activity, with particular attention to the definition of operational risk. The article analyses the susceptibility of banks as financial institutions to the risk and discusses in detail the role of internal audit in supporting and modifying operational risk management system. It also examines activities that may be used for the elimination of such risks.
Year
Issue
Pages
91-105
Physical description
Contributors
author
References
 • Holton G., Defining risk, “Financial Analysts Journal”, listopad/grudzień 2004.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach – zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt nr 4 z kwietnia 2004.
 • Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
 • Kałużny R., Strzegąc swego banku, „Bank”, nr 3, 2004.
 • Fabozzi F., Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, New York 2007.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Nadzór bankowy, [w:] R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011.
 • Jorion P., Financial Risk Manager Handbook, Second Edition, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey 2003.
 • Stiglitz J., Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, Allen Lane/Penguin Books, London 2010.
 • Kawulski A., Prawo bankowe – komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, 2006.
 • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
 • Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Uchwała nr 180/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Na podstawie art. 137 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 15.
 • Uchwała nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.
 • Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, Dokument konsultacyjny, DK/04/OPR, 2005.
 • Ustawa z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 • www.knf.gov.pl
 • Sytuacja sektora bankowego w Polsce na dzień 31.12.2010 r. (19.02.2011).
 • BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje, www.knf.gov.pl (01.02.2011 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90e8f63c-c250-4895-a4e6-62cba0ab69b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.