PL EN


Journal
2016 | 24 | 129-143
Article title

Development of modern business services sector in post-industrial cities – location factors and the effects of investments in Katowice and the Upper Silesian Agglomeration

Title variants
Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach poprzemysłowych – czynniki lokalizacji i efekty inwestycji w Katowicach oraz Aglomeracji Górnośląskiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article focuses on the development of the modern business services sector in post-industrial cities. Firstly, a definition of the business services sector is introduced, including location factors influencing foreign investments as well as the effects of such investments on local and regional economy. Secondly, there is presented the development of the modern business services sector in Poland, the Upper Silesian Agglomeration and Katowice, and the process of structural changes which were implemented in Katowice in order to attract the projects from modern business services sector. Then, the case studies are discussed as followed: IBM delivery centre, Rockwell automation and capgemini centre. an analysis is presented, dealing with the question which of the location factors described in the analytical part mattered the most in these cases. In the end, the sector impact on the regional and local economy of Katowice and Upper Silesian Agglomeration is outlined.
PL
Artykuł skupia uwagę na rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach poprzemysłowych. Po pierwsze, wprowadzono definicje sektora nowoczesnych usług biznesowych wraz z określeniem czynników lokalizacji determinujących inwestycje zagraniczne, jak równie wskazano na efekty tego rodzaju inwestycji w ramach gospodarki lokalnej i regionalnej. Po drugie, zaprezentowano poziom rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych Polsce, Aglomeracji Górnośląskiej oraz w Katowicach, a także proces zmian strukturalnych zachodzących w Katowicach w celu przyciągnięcia projektów sektora nowoczesnych usług biznesowych. kolejno zaprezentowano studia przypadków: IBM delivery centre, Rockwell automation and capgemini centre. Zaprezentowano analizę, które z czynników lokalizacji scharakteryzowane w części analitycznej w największym stopniu dopasowane są do analizowanych przykładów lokalizacji działalności sektora nowoczesnych usług biznesowych. Na zakończenie zarysowano wpływ analizowanego sektora na regionalną i lokalną gospodarkę Katowic oraz Aglomeracji Górnośląskiej.
Journal
Year
Issue
24
Pages
129-143
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • ABSL 2014, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej, Katowice: ABSL
 • ABSL 2014a Sektor nowoczesnych usług biznesowych usług biznesowych w Polsce, Warszawa: ABSL
 • ABSL academy, 2016. Program [online. available in: http://abslacademy.pl/program [access 10.05.2016]
 • Amiti M. Wei S-J. 2005, Service Offshoring, Productivity, and Employment: Evidence from the United States, IMF Working Paper WP/05/238.
 • Bryan L. Zanini M. 2005, Strategy in An Era of Global Giants. Mckinsey Quarterly. No 4.
 • Cushman & Wakefield, 2015. Where in the World? Business Process outsourcing and shared service location index 2015, www.cushmanwakefield.com, [access 10.05.2016]
 • Farrell d. 2006, Smarter Offshoring, Harvard Business Review. No. 6, p. 88.
 • Florida, R., 2002, The Rise of creative class, Basic Books, New York.
 • Gerefi G., Fernandez-Stark k., 2010. The Offshore Services Global Value Chain [online]. Center on Globalization, Governance &competitiveness, duke University. available in: http://www.cggc.duke.edu/pdfs/cGGc-coRFo_The_offshore_Services_Global_Value _chain_March_1_2010.pdf [access 10.05.2016]
 • Grafton 201, interview with representative of human recources advisory company.
 • Gupta S. Puranam P. & Srikanth K. 2006, Services Sourcing in The Banking and Financial Services. Exploring Myths and Describing Emerging Best Practice. London: London Business School and Capco Institute.
 • Klincewicz, K., 2008, Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, [in:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i Shared Services centers, ed. Szymaniak A., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa.
 • Micek G., Działek J., Górecki J., 2010, Centra usług w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Midelfart-Knarvik et al. 2000, The Location of European Industry, European Communities, „Economic Papers”, No. 142, april, Brussels.
 • OECD 2002, International Investment Perspectives 2002 edition, OECD, Paris.
 • Pniewski, K.,2008, Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych [in:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i Shared Services centers, ed. Szymaniak A., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawa.
 • Polko A. 2010, Przegląd koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń europejskich w zakresie regeneracji społeczno-ekonomicznej centrów miast poprzemysłowych [in:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, ed. Drobniak A., Katowice, p. 50–51.
 • Puga D. 2001, European regional policies in light of recent location theories, CEPR Discussion Paper, No. 2767, april.
 • Rybiński K. 2007, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna. Warszawa: Difin.
 • Tholons 2013, 2014 Tholons Top 100Outsourcing Destinations: Ranking.[online] available from: http://www.tholons.com/nl_pdf/Whitepaper_december_2013.pdf [accessed: 29 June 2015}
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-90f159c2-4a2b-402a-84fa-096126c4e427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.