Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 43-

Article title

Czynniki wpływające na jakość pracy ucznia

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Factors influencing the quality of student’s work

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Czynniki wpływające na jakość pracy uczniów można ująć w trzy podstawowe grupy: właściwości indywidualne uwarunkowane cechami osobowościowymi, właściwości procesu dydaktycznego, właściwości środowiska szkolnego i pozaszkolnego ucznia – rodzina i grupa rówieśnicza. Każda z tych grup czynników inaczej wpływa na efekty uczenia się, ale od ich współdziałania zależy, jaki będzie poziom osiągnięć ucznia. Celem przygotowanego opracowania jest analiza czynników mających wpływ na jakość pracy dzieci i młodzieży oraz określenie ich roli w procesie efektywnego i satysfakcjonującego zdobywania wiedzy.
EN
Factors influencing the quality of students’ work can be included within three main groups: the individual characteristics based on personal features, the properties of the teaching process, the characteristics of the school and outside school environments of the student – the family and the peer group. Every group of factors has a different effect on learning outcomes, however, the cooperation within such groups distinguishes the level of student’s achievements. The purpose of the prepared paper is to analyze the factors influencing the quality of students’ work (both children and young people) and to determine their role in the process of the efficient and satisfactory learning.

Year

Issue

s1

Pages

43-

Physical description

Dates

published
2015-09-02

Contributors

  • Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-90f675e3-dd3a-439c-aca0-7e00b63ef85e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.