PL EN


2011 | 2 | 101 - 112
Article title

Procedury fałszowania sprawozdań finansowych

Authors
Title variants
EN
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fraudulent financial reporting adversely impact not only the effectiveness of operationof business entities subjected to the malpractice, but also affect the whole economicenvironment of the given entity, e.g. its. elients, employees, banks that finance the entity’soperation, or the state budget.
Year
Issue
2
Pages
101 - 112
Physical description
Contributors
References
 • B. Bek-Gaik, Wiarygodność sprawozdania fi nansowego a ocena zdolności kredytowej,w: Sprawozdawczość i rewizja fi nansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, pod ed. B. Micherdy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość fi nansowa, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości,Poznań 2005.
 • A. Hołda, W. Nowak, Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,Warszawa 2003.
 • M. Hulicka, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków 2008.
 • Jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć ryzyko oszustwa, „Rachunkowość”nr 3/2006, Warszawa.
 • M. Kutera, Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin,Warszawa 2008.
 • M. Kutera, A. Hołda, S. Surdykowska, Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP, Warszawa 2005.
 • E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • K.G. Świderska, Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91016679-1e6c-4373-9871-019d35b10fd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.