PL EN


2018 | 1 | 271-277
Article title

M. Czerepaniak-Walczak / Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa 2018

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
271-277
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki
References
 • Archer M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. A. Dziuban. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Chałas K. (red.) (1997). Mikrosystem wychowawczy klasy autorskiej. Nowa wspólnota. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dumowska B. (2003). Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dudzikowa M. (2013). Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacja z obszaru edukacji (i nie tylko). W: M. Dudzikowa, K. Krasiecka-Falbierska, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.) (2016). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Figiel M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Gnitecki J. (red.) (2004). Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów we współczesnej szkole. Poznań: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu.
 • Kaliszewska M. (2015). Ruch freinetowski w Polsce w latach 1957-2014. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Kubiczek B. (2002). Autonomia szkoły. Jak ją tworzyć? Jak z niej korzystać? Poradnik dyrektora. Opole: Wydawnictwo Nowik.
 • Mencel M. (2008). Rada szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nakoneczna D. (1993). Klasy autorskie w Szkołach Twórczych. Warszawa: Towarzystwo Szkół Twórczych.
 • Przyszczypkowski K. (2004). Szanse i zagrożenia oświaty (samo)rządowej. W: Uniwersytet. Społeczeństwo. Edukacja. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 13-14 października 2003 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Przyszczypkowski K. (2012). Polityczność (w) edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Radziewicz J. (1989). Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca. Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS.
 • Sarnat-Ciastko A (red.) (2016). Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczeniu. Nowa kultura szkoły. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Śliwerski B. (1996). Edukacja autorska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Śliwerski B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Śliwerski B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa: Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-911d305f-e717-4620-ae78-6240223c84b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.