PL EN


2015 | 4(42) | 7-14
Article title

Ile państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju

Title variants
EN
How Many States within a State? Essential Dilemma of the Contemporary Development Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęta została próba uzasadnienia wyboru społecznej gospodarki rynkowej jako właściwego ustroju gospodarczego dla współczesnej Polski. Zdaniem autorów w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej żaden inny porządek nie zapewni sukcesu gospodarczego w długim okresie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, aby w polskiej polityce gospodarczej nie dominowało tzw. podejście emocjonalno-narodowe nazywane jedynie, na mocy konstytucyjnych regulacji, społeczną gospodarką rynkową. Rozwojowi społeczno-gospodarczemu sprzyjać będzie wyłącznie, oparta na zasadach ordoliberalnych i dopasowana do współczesnych realiów, społeczna gospodarka rynkowa — podobnie, jak miało to miejsce w Niemczech w okresie rządów Ludwiga Erharda.
EN
In the study an attempt to justify choice of the social market economy as the appropriate economic system for contemporary Poland was made. According to the authors, in the social-economic current situation no other order will ensure the economic success in a long time. One should however pay special attention so that in the Polish economic policy a so-called emotional-national approach doesn't dominate named only, on the legal validity of constitutional regulations, with social market economy. It will be supporting the social-economic development, based on ordoliberal principles and market economy fitted to the contemporary social reality — similarly how, it took place in Germany in the period when Ludwig Erhard governed the country.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Opolska
References
 • Behrends S. (2011): Znaczenie zasad ordoliberalnych Waltera Euckena dla społecznej gospodarki rynkowej. „Optimum. Studia ekonomiczne” (4), s. 3–13.
 • Eucken W. (2005): Podstawy polityki gospodarczej. J. Kałążny (tłum.), Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 22, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Gołębiowski G., Kozłowski Ł.K. (2011): Dług ukryty w Polsce. „Studia BAS”, nr 4 (28), s. 25–48.
 • Kałużyńska M., Karbownik P., Burkiewicz W., Janiak K., Jatczak M., Ananicz K., Babicz M., Bednarek K., Budzyńska A., Cienkus K., Cisowski M., Cwetsch A., Czerpak P., Jaworski K., Kwasowski M., Niemczyk-Favaro P., Pilecka M., Ryba J., Smyk K., Stańczyk R., Willmann-Duralska K. (2014): Polskie 10 lat w Unii. Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Kołodko G.W. (2009): Wędrujący świat. Warszawa, Prószyński i S-ka.
 • Kołodko G.W. (2010): Społeczna gospodarka rynkowa — Konstytucja i rzeczywistość. [w:] E. Mączyńska i P. Pysz (red.): Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Łuszczyk M. (2013): Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej. Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Müller-Armack A. (1947): Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Hamburg, Verl. für Wirtschaft und Sozialpolitik.
 • Ropke W. (1942): International Economic Disintegration. London-Edinburgh-Glasgow, William Hodge and Company, Limited.
 • Sorel E., Padoan P.C. (red.) (2008): The Marshall Plan. Lessons Learned for the 21st Century. Paris, OECD.
 • Stiglitz J.E. (2004): Globalizacja. H. Simbierowicz (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Von Mises L. (1927): Liberalismus. Jena, Fischer.
 • Von Mises L. (1944): Bureaucracy. New Haven, Yale University Press.
 • Wünsche H.F. (2013): Aktualność koncepcji społecznej gospodarki rynkowej Ludwiga Erharda. [w:] E. Mączyńska i P. Pysz (red.): Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Biblioteka Myśli Ekonomicznej, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-912834c2-1880-4a0d-9ea6-d7012ff21d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.